Bij de keuze en uitwerking van een ventilatiesysteem is het ventilatievoorontwerp van groot belang. Het is dé basis voor goede communicatie tussen alle partijen: bouwheer, architect, EPB-verslaggever, installateur en aannemer.

Het ventilatievoorontwerp (VVO) onder de loep

Het belang van een goed ventilatievoorontwerp kan niet worden overschat. Het omschrijft immers precies hoe het gekozen ventilatiesysteem zal worden ingepast in een gebouw. Het bevat alle informatie over wat de bouwheer verwacht, welk type ventilatiesysteem werd gekozen, welke ruimten geventileerd moeten worden …

Verplicht ja, bindend nee

Sinds 1/1/2016 moet er een ventilatievoorontwerp beschikbaar zijn vóór het indienen van de EPB-startverklaring. Het ventilatievoorontwerp is echter niet bindend. Dat betekent dat er achteraf nog kan worden afgeweken van het originele ontwerp als die aanpassingen nodig blijken, zonder evenwel af te wijken van de wettelijke voorschriften.

Nut

Het ventilatievoorontwerp is een nuttig instrument voor alle partijen die betrokken zijn bij de bouw of renovatie van een gebouw:

  • Het is het basisdocument om met de bouwheer of opdrachtgever te overleggen over alle aspecten van het ventilatiesysteem.
  • Het helpt de architect om tijdens het ontwerpen van het gebouw al rekening te houden met alle praktische implicaties op het gebouwontwerp.
  • De installateur kan tijdens de bouwfase de plaatsing correct uitvoeren zonder het ventilatieontwerp in het gedrang te brengen.

Lees alles over het ventilatievoorontwerp >

6 februari 2017