Aandachtspunten bij meting en rapportering

2019-04-10T16:44:11+02:00

BCCA vzw krijgt vaak vragen over het correct uitvoeren en rapporteren van ventilatiemetingen. In dit artikel willen we graag wat raad meegeven in verband met de rapportering en de meting van de ventilatieprestaties. In overleg met de consultatiecommissie werd er een document opgesteld dat enkele praktische uitdagingen bij het opmeten van ventilatiedebieten bespreekt. U vindt [...]

Aandachtspunten bij meting en rapportering2019-04-10T16:44:11+02:00

Controles en handhaving door BCCA vzw

2018-07-11T09:03:24+02:00

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader is de controle of de gegevens die in het prestatieverslag staan, overeenkomen met de werkelijke situatie in de woning. In dit artikel van deze nieuwsbrief geven we meer informatie over het controleproces, de regels voor de planning van metingen en de sancties die kunnen volgen na een controle met [...]

Controles en handhaving door BCCA vzw2018-07-11T09:03:24+02:00

Beeldmerk ventilatieverslaggever

2018-03-02T09:03:42+02:00

  Wanneer u erkend bent als ventilatieverslaggever bij BCCA vzw, mag u gebruik maken van het logo ‘BCCA Recognised ventilation reporter’, bijvoorbeeld op uw verslagen of website. U kan het logo aanvragen via ventilatie@bcca.be. Het beeldmerk mag enkel gebruikt worden door de erkende bedrijven. Elke verwijzing naar dit beeldmerk moet worden verwijderd indien de erkenning [...]

Beeldmerk ventilatieverslaggever2018-03-02T09:03:42+02:00

Overdragen van behaalde kwalificaties

2018-03-02T09:02:22+02:00

Tot op heden was het niet mogelijk om kwalificaties behaald via online theoretische toetsen en de praktijktest binnen een bepaald bedrijf ook te activeren binnen een ander bedrijf. Dit was een expliciete vraag van de stakeholders en was dus niet zo voorzien in de software. Aangezien de vraag om de kwalificaties toch over te dragen [...]

Overdragen van behaalde kwalificaties2018-03-02T09:02:22+02:00

Debietmetingen correct uitvoeren

2018-06-27T14:34:43+02:00

Eén van de belangrijke wijzigingen die het kwaliteitskader ventilatie met zich meebrengt, is dat mechanische ventilatiedebieten moeten opgemeten worden voor de EPB-aangifte en dat op deze meting en rapportering een controle kan uitgevoerd worden. In deze nieuwsbrief lichten we dit verder toe. Debietmetingen in de context van de EPB-aangifte worden uitgevoerd door de verslaggever mechanische [...]

Debietmetingen correct uitvoeren2018-06-27T14:34:43+02:00

Lijst erkende verslaggevers

2017-02-13T10:57:12+02:00

Het ventilatievoorontwerp moet opgemaakt worden door een ventilatieverslaggever die erkend is voor het ontwerp. Het kan vervolgens pas in de databank gevalideerd worden als het gekoppeld is aan een dossier dat werd geopend door een ventilatieverslaggever die erkend is als coördinator. De meeste erkende bedrijven zijn erkend voor beide deelaspecten en kunnen dus beide taken [...]

Lijst erkende verslaggevers2017-02-13T10:57:12+02:00