Registratie van ventilatiemetingen in beide webapplicaties

2019-06-20T15:36:41+02:00

Zowel de oude webapplicatie als het nieuwe platform zijn momenteel online. Uw dossiers die opgestart werden in de oude webapplicatie moet u daar ook afwerken. Deze werden nog niet overgezet. Het overdragen van een dossier, zeker in een vergevorderd stadium brengt risico’s met zich mee. We willen in elk geval vermijden dat er gegevens verloren [...]

Registratie van ventilatiemetingen in beide webapplicaties2019-06-20T15:36:41+02:00

Prestaties van regelbare toevoeropeningen (RTO) rapporteren

2018-07-10T14:09:22+02:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de eigenschappen van de regelbare toevoeropeningen (RTO). De verslaggever ‘RTO’ is verantwoordelijk voor het verslag over de productprestaties van de geïnstalleerde regelbare toevoeropeningen. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer [...]

Prestaties van regelbare toevoeropeningen (RTO) rapporteren2018-07-10T14:09:22+02:00

Prestaties van doorstroomopeningen (DO) rapporteren

2018-07-10T14:33:00+02:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de eigenschappen van de doorstroomopeningen (DO). De verslaggever ‘DO’ is verantwoordelijk voor het verslag over de productprestaties van de geïnstalleerde doorstroomopeningen. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer informatie over [...]

Prestaties van doorstroomopeningen (DO) rapporteren2018-07-10T14:33:00+02:00

Prestaties van mechanische ventilatie (MV) rapporteren

2018-07-10T14:08:06+02:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de prestaties van de mechanische ventilatie. De verslaggever ‘Mechanische ventilatie’ (MV) is verantwoordelijk voor het opmeten en rapporteren van de mechanische debieten en, indien de opdrachtgever daarom vraagt, het opgenomen vermogen van de ventilator(en). Daarnaast brengt hij ook verslag uit over de [...]

Prestaties van mechanische ventilatie (MV) rapporteren2018-07-10T14:08:06+02:00

Controles door BCCA vzw

2018-03-02T09:05:55+02:00

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de opgeladen documenten bij aanvraag van het ventilatieprestatieverslag (VPV). Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de opgeladen bestanden worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met [...]

Controles door BCCA vzw2018-03-02T09:05:55+02:00

Debietmetingen correct uitvoeren

2018-06-27T14:34:43+02:00

Eén van de belangrijke wijzigingen die het kwaliteitskader ventilatie met zich meebrengt, is dat mechanische ventilatiedebieten moeten opgemeten worden voor de EPB-aangifte en dat op deze meting en rapportering een controle kan uitgevoerd worden. In deze nieuwsbrief lichten we dit verder toe. Debietmetingen in de context van de EPB-aangifte worden uitgevoerd door de verslaggever mechanische [...]

Debietmetingen correct uitvoeren2018-06-27T14:34:43+02:00

Het opgenomen vermogen van de ventilator meten

2017-06-30T14:28:37+02:00

De bouwheer kan in een correct ontworpen en geïnstalleerde ventilatie-installatie enkele E-peilpunten winnen door het werkelijk opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) bij het nominale debiet te laten opmeten en gebruiken in de EPB-aangifte In het algemeen zal een ventilator lichtjes overgedimensioneerd worden: men vindt immers zelden een ventilatie-unit die exact het ontwerpdebiet levert. Dit [...]

Het opgenomen vermogen van de ventilator meten2017-06-30T14:28:37+02:00

Prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem rapporteren

2017-06-30T14:28:05+02:00

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld door één of meerdere erkende verslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek. Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten: Regelbare [...]

Prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem rapporteren2017-06-30T14:28:05+02:00