Aandachtspunten bij debietmetingen en rapportering MV

2022-12-07T11:44:30+01:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de prestaties van de mechanische ventilatie. De verslaggever ‘Mechanische ventilatie’ (MV) is verantwoordelijk voor het opmeten en rapporteren van de mechanische debieten. Ook de eigenschappen van de geïnstalleerde ventilatie-unit worden gerapporteerd. Als de opdrachtgever daarom vraagt, meet deze verslaggever ook het opgenomen [...]

Aandachtspunten bij debietmetingen en rapportering MV2022-12-07T11:44:30+01:00

VVO, VOS en VPV: wat en waarom?

2022-11-04T12:33:33+01:00

Ventilatieverslaggeving binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw bestaat uit drie opeenvolgende stappen: het ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en het ventilatieprestatieverslag (VPV). Het ventilatievoorontwerp (VVO) is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. De bouwheer krijgt zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor zijn woning. Volgens de EPB-regelgeving is dit VVO [...]

VVO, VOS en VPV: wat en waarom?2022-11-04T12:33:33+01:00

Rapportering vraagsturing

2022-11-04T12:32:30+01:00

In het ventilatieprestatieverslag (VPV) worden alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de verschillende deelaspecten. De verslaggever mechanische ventilatie voert de debiet- en optioneel vermogensmetingen uit en rapporteert ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het [...]

Rapportering vraagsturing2022-11-04T12:32:30+01:00

Hulp nodig met het nieuwe platform

2021-01-29T10:18:26+01:00

Om u te begeleiden in het nieuwe platform hebben we een helpcentrum uitgewerkt dat u kan raadplegen via http://helpcentrum.bcca.online. Hier kan u praktische instructies en video’s terugvinden. In het online platform zelf krijgt u toegang tot deze kennisdatabank via het groene vraagteken in de rechterbenedenhoek. U kan hier een kernwoord opgeven en vervolgens de nodige [...]

Hulp nodig met het nieuwe platform2021-01-29T10:18:26+01:00

Praktische uitdagingen bij debiet- en vermogensmeting

2021-01-29T10:17:08+01:00

BCCA vzw krijgt vaak vragen over het correct uitvoeren van ventilatiemetingen. In overleg met de consultatiecommissie wordt er daarvoor een praktische gids uitgewerkt. Hierin vindt u wat wel en niet toegelaten is en hoe u kan omgaan met bepaalde uitdagende situaties. Dit document werd recent bijgewerkt en in dit artikel lichten we daar een voorbeeld [...]

Praktische uitdagingen bij debiet- en vermogensmeting2021-01-29T10:17:08+01:00

Registratie van ventilatiemetingen in beide webapplicaties

2021-03-02T14:37:45+01:00

Zowel de oude webapplicatie als het nieuwe platform zijn momenteel online. Uw dossiers die opgestart werden in de oude webapplicatie moet u daar ook afwerken. Deze werden nog niet overgezet. Het overdragen van een dossier, zeker in een vergevorderd stadium brengt risico’s met zich mee. We willen in elk geval vermijden dat er gegevens verloren [...]

Registratie van ventilatiemetingen in beide webapplicaties2021-03-02T14:37:45+01:00

Prestaties van regelbare toevoeropeningen (RTO) rapporteren

2022-11-04T12:29:50+01:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de eigenschappen van de regelbare toevoeropeningen (RTO). De verslaggever ‘RTO’ is verantwoordelijk voor het verslag over de productprestaties van de geïnstalleerde regelbare toevoeropeningen. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer [...]

Prestaties van regelbare toevoeropeningen (RTO) rapporteren2022-11-04T12:29:50+01:00

Prestaties van doorstroomopeningen (DO) rapporteren

2022-11-04T12:29:20+01:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de eigenschappen van de doorstroomopeningen (DO). De verslaggever ‘DO’ is verantwoordelijk voor het verslag over de productprestaties van de geïnstalleerde doorstroomopeningen. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer informatie over [...]

Prestaties van doorstroomopeningen (DO) rapporteren2022-11-04T12:29:20+01:00

Prestaties van mechanische ventilatie (MV) rapporteren

2022-11-04T12:27:58+01:00

Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de prestaties van de mechanische ventilatie. De verslaggever ‘Mechanische ventilatie’ (MV) is verantwoordelijk voor het opmeten en rapporteren van de mechanische debieten en, indien de opdrachtgever daarom vraagt, het opgenomen vermogen van de ventilator(en). Daarnaast brengt hij ook verslag uit over de [...]

Prestaties van mechanische ventilatie (MV) rapporteren2022-11-04T12:27:58+01:00

Controles door BCCA vzw

2021-01-29T10:11:39+01:00

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de opgeladen documenten bij aanvraag van het ventilatieprestatieverslag (VPV). Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de opgeladen bestanden worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met [...]

Controles door BCCA vzw2021-01-29T10:11:39+01:00
Ga naar de bovenkant