Over het Kwaliteitskader

Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte Kwaliteitskader Ventilatie in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Het Kader wordt gedefinieerd door het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015  en door de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ van de FOD Economie. BCCA vzw implementeert dit Kwaliteitskader in continu overleg met de betrokken stakeholders.

Wat doet BCCA vzw?

BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties.

Opleiding en erkenning

BCCA vzw kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische toets en praktische test voor mechanische ventilatie. Alleen erkende verslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp indienen en een ventilatieprestatieverslag opmaken.

Online platform en databank

BCCA vzw stelt een online platform ter beschikking van de erkende verslaggevers waar de dossiers worden aangemeld en waar de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen worden opgeladen in een databank.

Controles

Als organisator van het Kwaliteitskader Ventilatie controleert BCCA vzw ook de verslaggeving met steekproef desktopcontroles (10%) en controles ter plaatse (10%). Zo kan er vertrouwen bestaan in de ventilatieprestatieverslagen afgeleverd door de erkende ventilatieverslaggevers.

Wat krijgt de bouwheer?

Als bouwheer krijgt u de volgende 3 documenten:

 • Het ventilatievoorontwerp (VVO)

Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor uw woning.

 • De ventilatieontwerpspecificaties (VOS)

De ventilatieontwerpspecificaties leggen alle prestatie-eisen van de ventilatie-installatie vast, zoals beschreven in de STS P 73-1. De ventilatie-installateur kan zijn prijsofferte op basis van deze ventilatieontwerpspecificaties opmaken.

 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag, opgesteld door een erkend verslaggever. Vergelijk dit verslag met de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) om te controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de eisen. Dit verslag heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken.

Vaak gestelde vragen voor bouwheren >

Wat doet de bouwheer?

Als bouwheer in het Vlaams Gewest is het aan te raden dat u de volgende 3 acties neemt:

 • Bespreek het ventilatievoorontwerp (VVO) met uw architect. Het ventilatiesysteem van uw voorkeur en de prestaties die u wenst, kunnen immers een belangrijke impact hebben op het ontwerp van uw woning. Het VVO moet beschikbaar zijn vóór de EPB-startverklaring wordt ingediend.
 • Vraag uw architect en/of EPB-verslaggever naar de ventilatieontwerpspecificaties (VOS). Het is belangrijk dat de prestaties voor de ventilatie-installatie definitief worden vastgelegd voor er prijsoffertes worden gevraagd. Zo kan de installateur rekening houden met deze specificaties als hij zijn offerte op maakt.
 • Vraag uw architect en/of EPB-verslaggever naar het ventilatieprestatiesverslag (VPV) van de erkende ventilatieverslaggever. Zo kan u controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de prestatie-eisen zoals vastgelegd in de ventilatieontwerpspecificaties.

U vindt nog meer relevante informatie over de eisen die worden gesteld aan ventilatie-installaties voor residentiële gebouwen op de site van de Vlaamse overheid: vlaanderen.be.

Vind een erkend verslaggever >

Wat kost ventilatieverslaggeving?

TARIEVEN GELDIG VANAF 1/01/2024

Per EPB-eenheid worden de volgende bijdrages aangerekend voor een ventilatieprestatieverslag. Het is de coördinator van het dossier die deze bijdrages betaalt.

prijzen excl. BTW

 • Voor grotere dossiers is er een voordeliger tarief, zoals hieronder opgelijst
  .

prijzen excl. BTW


.
Voor elke taak van de ventilatieverslaggever bestaan verschillende toetsen.
U kan kiezen om deel te nemen aan alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken van de gewenste modules.

prijzen excl. BTW

AANZIENLIJKE KORTING: Pakket met de 6 online theoretische toetsen: € 219,68/pakket
(incl. 2 herkansingen elke toets)

.
Om erkend te zijn binnen het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw dient men jaarlijks een gebruiksvergoeding te betalen. Deze jaarlijkse gebruiksvergoeding bestaat uit een gedeelte voor het bedrijf en een gedeelte per gekwalificeerde ventilatieverslaggever in het bedrijf. Het gebruiksjaar loopt van 1 maart tot eind februari.

De gebruiksvergoeding voor het bedrijf wordt aangerekend van zodra de eerste medewerker door een manager wordt gekwalificeerd voor een functie als verslaggever. Hiervoor worden enkel de resterende maanden, incl. de reeds begonnen maand, aangerekend.

 prijzen excl. BTW

1 of meerdere verslaggevers?

Er kunnen 1 of meerdere erkende verslaggevers worden aangesteld per bouwproject.

 • Is er 1 erkend verslaggever, dan voert die alle taken uit zoals beschreven in de STS P 73-1 en zorgt voor het ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en alle onderdelen van het ventilatieprestatieverslag (VPV). Dit is administratief de meest eenvoudige optie.
 • Zijn er meerdere erkende verslaggevers, dan moet er een coördinator worden aangesteld die alles opvolgt en de taken verdeelt over de deelverslaggevers.

Over het Kwaliteitskader

Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte Kwaliteitskader Ventilatie in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Het Kader wordt gedefinieerd door het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015  en door de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ van de FOD Economie. BCCA vzw implementeert dit Kwaliteitskader in continu overleg met de betrokken stakeholders.

Wat doet BCCA vzw?

BCCA (Belgian Construction Certfication Association) vzw is een geaccrediteerde certificatie-instelling, die in overleg met alle betrokken stakeholders, het Kwaliteitskader Ventilatie organiseert. Hiermee streeft BCCA vzw naar transparantie en betrouwbare informatie over ventilatie-installaties.

Opleiding en erkenning

BCCA vzw kwalificeert ventilatieverslaggevers op basis van een theoretische toets en praktische test voor mechanische ventilatie. Alleen erkende verslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp indienen en een ventilatieprestatieverslag opmaken.

Online platform en databank

BCCA vzw stelt een online platform ter beschikking van de erkende verslaggevers waar de dossiers worden aangemeld en waar de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen worden opgeladen in een databank.

Controles

Als organisator van het Kwaliteitskader Ventilatie controleert BCCA vzw ook de verslaggeving met steekproef desktopcontroles (10%) en controles ter plaatse (10%). Zo kan er vertrouwen bestaan in de ventilatieprestatieverslagen afgeleverd door de erkende ventilatieverslaggevers.

Wat krijgt de bouwheer?

Als bouwheer krijgt u de volgende 3 documenten:

 • Het ventilatievoorontwerp (VVO)

Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor uw woning.

 • De ventilatieontwerpspecificaties (VOS)

De ventilatieontwerpspecificaties leggen alle prestatie-eisen van de ventilatie-installatie vast, zoals beschreven in de STS P 73-1. De ventilatie-installateur kan zijn prijsofferte op basis van deze ventilatieontwerpspecificaties opmaken.

 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag, opgesteld door een erkend verslaggever. Vergelijk dit verslag met de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) om te controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de eisen. Dit verslag heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken.

Vaak gestelde vragen voor bouwheren >

Wat doet de bouwheer?

Als bouwheer in het Vlaams Gewest is het aan te raden dat u de volgende 3 acties neemt:

 • Bespreek het ventilatievoorontwerp (VVO) met uw architect. Het ventilatiesysteem van uw voorkeur en de prestaties die u wenst, kunnen immers een belangrijke impact hebben op het ontwerp van uw woning. Het VVO moet beschikbaar zijn vóór de EPB-startverklaring wordt ingediend.
 • Vraag uw architect en/of EPB-verslaggever naar de ventilatieontwerpspecificaties (VOS). Het is belangrijk dat de prestaties voor de ventilatie-installatie definitief worden vastgelegd voor er prijsoffertes worden gevraagd. Zo kan de installateur rekening houden met deze specificaties als hij zijn offerte op maakt.
 • Vraag uw architect en/of EPB-verslaggever naar het ventilatieprestatiesverslag (VPV) van de erkende ventilatieverslaggever. Zo kan u controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de prestatie-eisen zoals vastgelegd in de ventilatieontwerpspecificaties.

U vindt nog meer relevante informatie over de eisen die worden gesteld aan ventilatie-installaties voor residentiële gebouwen op de site van de Vlaamse overheid: vlaanderen.be.

Vind een erkend verslaggever >

Wat kost ventilatieverslaggeving?

TARIEVEN GELDIG VANAF 1/01/2024

Per EPB-eenheid worden de volgende bijdrages aangerekend voor een ventilatieprestatieverslag. Het is de coördinator van het dossier die deze bijdrages betaalt.

prijzen excl. BTW

 • Voor grotere dossiers is er een voordeliger tarief, zoals hieronder opgelijst
  .

prijzen excl. BTW


.
Voor elke taak van de ventilatieverslaggever bestaan verschillende toetsen.
U kan kiezen om deel te nemen aan alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken van de gewenste modules.

prijzen excl. BTW

AANZIENLIJKE KORTING: Pakket met de 6 online theoretische toetsen: € 219,68/pakket
(incl. 2 herkansingen elke toets)

.
Om erkend te zijn binnen het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw dient men jaarlijks een gebruiksvergoeding te betalen. Deze jaarlijkse gebruiksvergoeding bestaat uit een gedeelte voor het bedrijf en een gedeelte per gekwalificeerde ventilatieverslaggever in het bedrijf. Het gebruiksjaar loopt van 1 maart tot eind februari.

De gebruiksvergoeding voor het bedrijf wordt aangerekend van zodra de eerste medewerker door een manager wordt gekwalificeerd voor een functie als verslaggever. Hiervoor worden enkel de resterende maanden, incl. de reeds begonnen maand, aangerekend.

 prijzen excl. BTW

1 of meerdere verslaggevers?

Er kunnen 1 of meerdere erkende verslaggevers worden aangesteld per bouwproject.

 • Is er 1 erkend verslaggever, dan voert die alle taken uit zoals beschreven in de STS P 73-1, en zorgt voor het ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en alle onderdelen van het ventilatieprestatieverslag (VPV). Dit is administratief de meest eenvoudige optie.
 • Zijn er meerdere erkende verslaggevers, dan moet er een coördinator worden aangesteld die alles opvolgt en de taken verdeelt over de deelverslaggevers.