Ventilatieverslaggevers

Voor kandidaat-ventilatieverslaggevers

Nieuws over het online platform

(20/12/2019) Technishc onderhoud oude webapplicatie

Wegens technisch onderhoud zal de oude webapplicatie op 1 en 2 januari 2020 niet beschikbaar zijn.

(25/09/2019) Afsluiten oude webapplicatie

We stellen vast dat meer dan 90% van de nieuwe dossiers in het nieuwe online platform worden aangemaakt. Op de consultatiecommissie van 27 augustus is beslist om de dossiers uit de oude webapplicatie over te zetten naar het nieuwe platform. Een eerste stap in deze migratie is de aanmaak van nieuwe dossiers in de oude webapplicatie blokkeren.

Vanaf 1 oktober zal het dus niet meer mogelijk zijn om een nieuw dossier te openen in de oude webapplicatie. We houden u op de hoogte van de verdere stappen bij de overzetting van dossiers naar het nieuwe online platform.

(13/05/2019) UPDATE – Nieuwe platform

Op basis van de vaak gestelde vragen verduidelijken we graag de stand van zaken van uw dossiers.

Uw dossiers die opgestart werden in de oude webapplicatie moet u daar afwerken. Deze werden nog niet overgezet. Het overdragen van een dossier, zeker in een vergevorderd stadium brengt risico’s met zich mee. We willen in elk geval vermijden dat er gegevens verloren zouden gaan. Daarom hebben we besloten om de dossiers nog niet te migreren naar het nieuwe platform. We onderzoeken momenteel hoe en welke dossiers veilig overgezet kunnen worden.

Nieuwe dossiers kan u uiteraard reeds op het nieuwe platform aanmaken.

Let op dat u voor het aanmelden van metingen wel het juiste GSM-nummer gebruikt. Dit is afhankelijk van de applicatie waarin de meting is gepland (voor de oude applicatie: 0460 20 12 65; voor het nieuwe platform: 0460 20 60 46).

(7/05/2019) Nieuwe platform voor kwaliteitskader ventilatie is online

Het nieuwe platform voor ventilatie is online en werkt volgens de eerste testen goed.

In de loop van de volgende 24 uur zullen gebruikers die reeds erkend en actief waren een uitnodiging krijgen om zich aan te melden. Meld u aan via de link in deze e-mail, zodat gegevens correct overgezet kunnen worden. Hulp kan u vinden in ons helpcentrum, op ons youtubekanaal kan u instructiefilmpjes volgen. Indien de aanmelding toch niet vlot zou verlopen, kan u contact opnemen met onze helpdesk (02 238 24 48 of ventilatie@bcca.be).

Bedrijven die in het verleden erkend waren, maar niet actief op 28 april, vragen we om contact op te nemen met onze helpdesk (02 238 24 48 of ventilatie@bcca.be). Onze medewerkers zullen u dan begeleiden om u opnieuw aan te melden op het platform.

Nieuwe dossiers kunnen vanaf nu aangemaakt worden op het nieuwe platform. De oude webapplicatie blijft nog actief voor het afwerken van lopende dossiers. Voor metingen van dossiers in de oude applicatie gebruikt u nog altijd het nummer (0460 201 265).

Bedrijven en gebruikers die op 28 april nog niet aangemeld waren bij BCCA vzw voor het kwaliteitskader ventilatie, kunnen zich onmiddellijk aanmelden op het nieuwe platform.

(26/04/2019) Voorbereiding nieuwe applicatie

Het zal vanaf maandag 29 april niet meer mogelijk zijn om in de oude applicatie een nieuw bedrijf of nieuwe gebruikers te registreren. Het zal ook niet meer mogelijk zijn om online toetsen af te leggen en praktische examens te reserveren. Vanaf maandag 6 mei zal dat terug kunnen in de nieuwe applicatie. Dossiers aanmaken en afwerken en metingen plannen en registreren blijft wel mogelijk.

(22/03/2019) Release nieuwe webapplicatie: 6 mei

Vanaf 6 mei zal de nieuwe webapplicatie in gebruik genomen worden. De applicatie werd reeds voorgesteld aan twee testpanels van gebruikers en stakeholders en werd zeer positief onthaald. Er werden een aantal nieuwe elementen verwerkt, maar er is vooral ingezet op gebruiksvriendelijkheid. We houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

(13/07/2018) Nieuwe release van de EPB-software

Sinds 2 juli 2018 is er een nieuwe versie van de EPB-software nodig voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank, zie de laatste nieuwsbrief van het VEA. In deze versie is de extensie van de export voor het kwaliteitskader ventilatie aangepast. Het .qfv-bestand kan in de webapplicatie opgeladen worden zoals aangegeven in de handleiding vanaf p. 59 “Het ventilatieprestatieverslag opladen”.

Ondervindt u nog problemen, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be of via tel. 02 238 24 48.

(30/05/2018) GDPR

Naar aanleiding van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft BCCA vzw de nodige maatregelen getroffen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in onze webapplicatie ventilatie.bcca.be voor het Kwaliteitskader Ventilatie.

De aangepaste privacyverklaring kan u hier vinden.

(25/05/2018) Actualisatie van het betaalsysteem

Onze leverancier voor online betalingen meldt ons dat het elektronische betaalsysteem geactualiseerd wordt. Om deze actualisatie te kunnen implementeren zal onze webapplicatie tijdelijk niet beschikbaar zijn op woensdag 30/05/2018 vanaf 12u.
Indien u met een verouderde versie van uw webbrowser werkt zal u mogelijks na 30/05/2018 problemen ondervinden met elektronische betalingen. We raden aan om de recentste versie van de webbrowser te installeren.

Ondervindt u nog problemen, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be

(20/10/2017) Heeft u problemen bij het valideren van een ventilatieprestatieverslag?

Nadat u op de knop “Finaliseren” geklikt heeft, lijkt het alsof het dossier vast zit. Dit is niet het geval! Om de medewerkers van BCCA vzw de kans te geven het finale ventilatieprestatieverslag (VPV) na te kijken, is er, in overleg met de consultatiecommisie, een wachttijd van 5 werkdagen voorzien. Het is dus mogelijk dat in deze 5 werkdagen uw dossier wordt nagekeken. Na 5 werkdagen zal u op het scherm waar u het VPV gefinaliseerd heeft, de knop “Ventilatieprestatieverslag valideren” terugvinden. Als u daar op klikt kan u het dossier verder afwerken. Meer informatie vindt u ook terug in de laatste versie van de handleiding op p. 66.

Lukt dat toch niet, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be.

 (30/05/2017) Problemen bij opladen van bestanden?

Het kan gebeuren dat het opladen van bestanden (bv. de plannen voor het VentilatieVoorontwerp) in de webapplicatie traag verloopt. De tijd om een bestand te opladen in de webapplicatie is in de praktijk afhankelijk van meerdere factoren:
– de bestandsgrootte
– de oplaadsnelheid door uw internetprovider
– de capaciteit van de servers bij BCCA vzw

 • De bestandsgrootte kan u verminderen door het voorontwerp te beperken tot de essentie en/of de bestanden te comprimeren. Meestal is een plan voldoende, de volledige EPB-voorafberekening bevat vaak overbodige informatie. Meer informatie over de eisen kan u vinden op https://www.ikventileerverstandig.be/verslaggevers/#ventilatievoorontwerp.
 • Uw oplaadsnelheid is van een aantal factoren afhankelijk (netwerkbelasting, provider, abonnement, …) en kan variëren doorheen de dag. Om uw huidige oplaadsnelheid te kennen, zijn online tools ter beschikking, bv. bij telenet of bij proximus.
 • De capaciteit van de servers bij BCCA vzw wordt continu gemonitord. Momenteel zijn er geen indicaties dat deze vergroot dient te worden, maar dit is mogelijk indien nodig.

Als u problemen ondervindt bij het opladen van bestanden, kan u altijd contact opnemen met onze helpdesk (ventilatie@bcca.be). Wij zoeken dan samen met u naar de oorzaak van het probleem om tot een oplossing te komen.

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

U vindt alle details over het ventilatievoorontwerp in het PDF-document hieronder. Het bevat een overzicht van de vragen die u kan overlopen in overleg met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van de eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen voor de bouwheer/opdrachtgever.

Het Ventilatievoorontwerp in detail

 • De technische specificaties van het VVO vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument A beschrijft de minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (VVO), zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.
 • NAV heeft een praktische gids voor het ventilatievoorontwerp voor systemen C en D. U kan de gids bestellen op de website van NAV.

VVO checklist

BCCA vzw controleert via steekproeven en op basis van een checklist de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp en geeft vervolgens feedback aan de verslaggever. U kan deze checklist downloaden zodat u zelf kan controleren of alle componenten op het ventilatievoorontwerp zijn vermeld.

Download de checklist voor uw VVO:

als PDF
als xls

Voorbeelden van VVO’s

Voorbeeld 1 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 2 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 3 (Ventilatiesysteem C)

Voorbeeld 4 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 5 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 6 (Ventilatiesysteem D)

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt in het online platform van het Kwaliteitskader een ventilatieprestatieverslag opgesteld door één of meerdere erkende ventilatieverslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

 • Regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Doorstroomopeningen (DO)
 • Regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Mechanische ventilatie (MV)

Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende ventilatieverslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en voegt in het online platform de verschillende verslagen samen om het VPV op te maken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Een overzicht vindt u hier:

 • De technische specificaties voor de opmaak van het VPV vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS-P. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Opmeten debieten en vermogens

Debiet- en optioneel vermogensmetingen worden uitgevoerd door de verslaggever Mechanische ventilatie. De eisen in verband met de meetapparatuur, de voorbereidingen van het gebouw en het ventilatiesysteem, de meting zelf en de verslaggeving, kan u vinden in volgende documenten:

Voor de verslaggeving van deze metingen kan u gebruikmaken van de template.

Eisen aan de meetapparatuur

De ventilatieverslaggever moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van het WTCB.

Dit toestel moet elke twee jaar worden gekalibreerd.

Dit toestel moet elke vijf jaar worden gekalibreerd.

Aankondiging metingen binnen het kwaliteitskader

Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd. Dit gebeurt via het online platform of via sms. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in op deze helppagina.

Indien u voor het doorsturen van de meetresultaten ter plaatse vaststelt dat de debieten niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan u het ventilatiesysteem opnieuw (laten) afstellen en een nieuwe meting uitvoeren alvorens u de resultaten doorstuurt. Indien dit niet meteen kan worden opgelost, moet u de meting afmelden voordat u de werf verlaat en deze op een later tijdstip opnieuw inplannen. Hoe dit te doen staat beschreven in de handleiding van het online platform.

Correcte meetmethode

U kan bij het opmeten van de ventilatiedebieten zelf een methodiek kiezen. U kan kiezen om per ventiel steeds één meting met het meetapparaat uit te voeren, of om steeds drie keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om steeds 10 keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om uit te middelen over 30 seconden, … Het is daarbij wel belangrijk om de gekozen methode dan consequent toe te passen en niet in functie van het gewenste resultaat. U mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. U moet dus rapporteren wat u meet.

De rapportering van de mechanische debieten kan pas gebeuren als er niets meer wijzigt aan de installatie. Dit betekent dat alle ventielen geplaatst moeten zijn en dat ze afgesteld moeten zijn. Als u bijvoorbeeld aan het laatste ventiel dat u opmeet nog aanpassingen doet om het gewenste debiet te halen, moet u ook alle andere ventielen opnieuw opmeten vooraleer u het resultaat als definitief rapporteert. Als u alle debieten heeft opgemeten, meldt u de meting af en stuurt u de resultaten door via het online platform of per sms. Dat resultaat wordt doorgegeven aan onze inspecteurs.

In sommige situaties is het niet altijd duidelijk hoe u het debiet kan opmeten. Een aantal typevoorbeelden van deze uitdagende situaties hebben we samengebracht in dit document, waarbij telkens wordt aangegeven wat wel en niet aanvaardbaar is volgens de Consultatiecommissie van BCCA vzw.

Vaststellen prestaties van vaste componenten

Naast het opmeten van de mechanische debieten, moeten er ter plaatse vaststellingen gebeuren over de productprestaties van de verschillende vaste componenten. Dit gebeurt door de verschillende verslaggevers RTO, DO, RAO en MV die zijn aangesteld voor de EPB-eenheid.

Mechanische ventilatie

Als verslaggever mechanische ventilatie rapporteert u dus ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het vraaggestuurde ventilatiesysteem. Indien de unit niet is opgenomen in de lijst op www.epbd.be moet u ook het thermisch rendement van de warmtewisselaar rapporteren, gemeten volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit.

Doorstroomopeningen

Voor doorstroomopeningen maakt men onderscheid tussen grote openingen, doorstroomroosters en spleten onder binnendeuren.

De regels voor grote openingen zijn terug te vinden in de EPB-pedia van VEA.

Met doorstroomroosters worden producten bedoeld die in de muur, in de deur of in het kader rond de deur worden ingewerkt. Niet eender welk rooster is een geldige doorstroomopening: het debiet bij 2Pa drukverschil over het rooster moet gekend zijn. Vaak worden deze roosters gemaakt omdat ze esthetischer zijn dan een spleet onder de deur en ze akoestisch dempend zijn.

Als de doorstroomopening een spleet onder de binnendeur is, dan is de netto oppervlakte gelijk aan de hoogte van de spleet gemeten vanaf het afgewerkte vloeroppervlak tot aan de onderzijde van de deur, vermenigvuldigd met de breedte van de deuropening, zie ook de EPB-pedia van VEA. Als breedte van de deuropening mag de dagmaat worden ingevoerd, zonder rekening te houden met de aanslaglatten. Als de vloerbekleding nog niet is geplaatst, wordt bij het opmeten (tussen de onderzijde van de deur en de uitgemeten nul-vloerpas) rekening gehouden met de dikte van de toekomstige vloerbekleding. Bij tapijt, keramische tegels … zal dat meestal 1 cm zijn, terwijl parket, natuursteentegels … dikker zullen zijn. Als de vloerbedekking nog niet gekend is, wordt er bij ontstentenis gerekend met een dikte van 1 cm. Een spleet onder de binnendeur is pas een geldige doorstroomopening als ze minstens 5 mm hoog is.

Let ook op als de vloerafwerking tussen beide ruimtes verschillend is. Als er een overgangsprofiel geplaatst wordt zoals in de foto hierboven zal de hoogte van de spleet kleiner zijn dan de spleet onder de geopende deur.

Indien een binnendeur nog niet aanwezig is wanneer het VPV wordt opgesteld, rapporteert u de deuropening als een grote opening. De deur die later zal geïnstalleerd worden, moet wel toelaten dat het doorstroomdebiet gerealiseerd wordt.

Regelbare toevoeropeningen

Een belangrijke groep van RTO’s vormen de roosters met een variabele lengte, waarvan het totale debiet dus afhangt van de lengte van het rooster en de producteigenschappen van het rooster zoals de nuldebietlengte (L0) en het debiet per lopende meter (q0) van het rooster. Deze producteigenschappen worden bepaald in een labo en kan u terugvinden in documentatie van de fabrikant of op de website www.epbd.be, productgroep 4.1.

Ook de lengte van het rooster moet correct gerapporteerd worden. Voor de lengte van het rooster kunnen twee definities gebruikt worden. In de toelichtingsfiche van de RTO’s opgenomen in databank op www.epbd.be staat een definitie die kan verschillen van de definitie die gehanteerd wordt door het VEA, beschreven op de EPB-pedia.

In de EPB-productgegevens databank wordt voor de lengte van de RTO telkens de zaagmaat, van binnenuit gemeten genomen. Deze staat los van de dagmaat van de RTO.

VEA hanteert volgende definitie voor de lengte van de RTO:

 • Voor een RTO op het venster, dus geplaatst op het raamprofiel:
  • Als de kopstukken (= blinde stukken zonder ventilatieopeningen) elk smaller zijn dan 2 cm: de dagmaat van het venster (= vensterbreedte, gemeten tussen de dagkanten langs de buitenzijde)
  • Als de kopstukken elk breder zijn dan 2 cm: de gemeten dagmaat verminderd met de kopstukken
 • Voor een RTO in een venster, dus geplaatst op het glas:
  • De gemeten lengte van het rooster, verminderd met de kopstukken

In de praktijk zullen beide definities een verschil in lengte opgeven van minder dan 10cm. In overleg met de consultatiecommissie werd beslist dat beide definities aanvaard zullen worden binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw.

Controles en handhaving door BCCA vzw

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de verslaggeving bij aanvraag van het VPV. Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de verslaggeving worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met de coördinator van het dossier.

Bij een controle ter plaatse (in situ controle) zal een BCCA inspecteur de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties controleren. Bij een desktop controle zal de verslaggeving worden gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Er zijn vier mogelijkheden voor dergelijke inspecties:

 • op basis van de ventilatiemeting (na eind sms of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt betrouwbaarheid van de meting (oa. aanwezigheid gekwalificeerde verslaggever, correct gebruik van meetapparatuur, …) en het gerapporteerde meetresultaat gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen zoals roosters of de ventilatie-unit) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens ventilatiemeting (na start, voor eind SMS ventilatie of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt de betrouwbaarheid van de meting gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens inspectie binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid: daarbij kunnen verschillende aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • op basis van VPV desktopcontrole: daarbij wordt de rapportering gecontroleerd op basis van waarnemingen, correctheid en volledigheid van rapporteren, hierbij is het nog mogelijk om een afspraak te maken met de coördinator om ter plaatse verdere waarnemingen te doen

Een in situ controle zal meestal gebeuren wanneer de verslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. Daarom moet u de planning van de meting minstens de dag voordien ingeven in het online platform. Een meting op dinsdag om 10u ’s ochtends, moet u dus ten laatste maandagavond om middernacht in het online platform registreren.  Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is, kan u de planning ook de dag zelf ingeven. U moet dan bijkomend een e-mail sturen naar ventilatie@bcca.be met de reden van de uitzondering. Ook tijdens de meting zijn er enkele praktische regels te volgen. Er moet  minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform). Als er een inspectie zal uitgevoerd worden, wordt u geïnformeerd binnen 5 minuten nadat u de meetresultaten heeft doorgegeven. Zorg er dus steeds voor dat u de meting afmeldt voor u de werf verlaat, zodat een inspectie zonder nutteloos tijdverlies kan verlopen. Na contact met de ventilatieverslaggever heeft de inspecteur nog 15 minuten om ter plaatse te geraken. Om de communicatie met de inspecteur vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw gsm-nummer in het online platform op te geven.

Wanneer een inspectie wordt uitgevoerd, zal de inspecteur u vragen om met uw meettoestel een aantal metingen opnieuw uit te voeren en deze resultaten vergelijken met de debieten die u heeft doorgestuurd. Deze mogen uiteraard maar binnen bepaalde grenzen afwijken. De gehanteerde toleranties en gevolgen kan u raadplegen in deze tabel. Het is ook mogelijk dat de inspecteur een aantal metingen controleert met eigen meetapparatuur.

Sanctiebeleid

De consultatiecommissie heeft een tabel opgesteld waarin opgelijst staat hoe zwaar bepaalde onregelmatigheden worden ingeschat en welke sancties daar kunnen tegenover staan voor het bedrijf van de ventilatieverslaggever. Elke vastgestelde niet-conformiteit zal op basis van deze tabel door de beoordelingscommissie worden beoordeeld. Deze tabel zal in overleg met de consultatiecommissie worden geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen.

Wie kan erkend verslaggever worden?

Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur … Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever. Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever

U kan zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via het online platform. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar het online platform en registreer uw bedrijf. (Voor hulp klik hier)
 2. Link uw account aan uw natuurlijke persoon zodat u uw behaalde competenties steeds kan ophalen voor een andere account. (Voor hulp klik hier)
 3. Voeg eventueel bijkomende medewerkers toe. (Voor hulp klik hier)
 4. Schrijf de medewerkers in voor de theoretische modules. (Voor hulp klik hier) Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag op basis van een opgeladen saldo (Voor hulp klik hier).
 5. De kandidaten kunnen deze toets na betaling onmiddellijk afleggen, maar kunnen deze ook inplannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score. (Voor hulp klik hier).
 6. Wie slaagt kan vervolgens toegang krijgen tot het online platform om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is. Deze functies moeten worden geactiveerd in het online platform. (Voor hulp klik hier)
 7. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via het online platform om deze praktische test af te leggen.

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt, in samenwerking met BCQS vzw en de betrokken stakeholders, een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

Data opleiding:

 • 17 maart Geel
 • 16 juni Geel
 • 13 oktober Brugge

U kan zich hier inschrijven voor de opleiding erkend verslaggever.

Inhoud vrijwillige opleiding

Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met het online platform voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Voorwaarden

Hou rekening met deze voorwaarden voor u zich inschrijft voor een theoretische opleiding:

 • Zorg voor een goede voorkennis van de EPB-regelgeving over ventilatie, de STS-P 73-1 technische specificaties en de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en D) en hun werking.
 • Er bestaat 1 cursus voor alle taken van de ventilatieverslaggever. Het is dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor één of meerdere deeltaken.
 • Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en leert de deelnemers niet om een ventilatie-installatie te ontwerpen of te plaatsen.

Kostprijs

De opleiding tot ventilatieverslaggever kost

 • 305 EUR + btw voor BCQS-abonnementshouders en leden van WTCB
 • 365 EUR + btw voor andere deelnemers

BCQS vzw is erkend als opleidingsinstelling van de KMO-portefeuille van het Vlaamse Gewest (erkenningsnummer DV.O216726). Meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de ventilatieverslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL)
 • Coördinator (CO)
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS)
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO)
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV)

U kan de prijzen hier raadplegen.

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via het online platform. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktijktest. Hierbij evalueren we of de kandidaat-ventilatieverslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten en of deze apparatuur correct gebruikt wordt.

Verloop van de praktijktest

De test bestaat erin dat u 10 debieten moet opmeten: 5 extractiedebieten en 5 pulsiedebieten. De debieten liggen allen tussen 20m³/h en 90m³/h, gangbare ventilatiedebieten in residentiële ventilatiesystemen. Daarnaast moet u ook het elektrisch vermogen van de ventilator opmeten.

De setup is zodanig ontwikkeld dat de debieten aan de ventilatiemond kunnen gemeten worden met de meest gangbare debietmeettoestellen. De ventilator wordt aangesloten met een normaal stopcontact en werkt op 230V.

U brengt de meettoestellen mee die u in de praktijk zal gebruiken om deze metingen (debiet én vermogen) uit te voeren. Deze toestellen moeten niet uw eigendom zijn, maar u moet ze wel correct kunnen gebruiken en ze moeten ook voldoen aan de eisen die hieronder vermeld staan. U brengt ook de kalibratiedocumenten van de toestellen mee.

Om de kwalificatie verslaggever Mechanische ventilatie te halen, moet u aantonen dat u – naast de ventilatiedebieten – het ventilatorvermogen correct kan opmeten, ook al is het in de ventilatieverslaggeving niet verplicht om het ventilatorvermogen op te meten. Enkel het correct meten van de debieten en vermogen wordt getoetst op de test, u moet zelf geen verslag van de metingen opmaken.

Na afloop van de praktijktest krijgt u het resultaat van de test op papier mee. U bent geslaagd als alle metingen binnen 15% van de referentiewaarde liggen. Een paar dagen later wordt u dan erkend als verslaggever mechanische ventilatie. Dat betekent dat uw bedrijfsnaam in de lijst van erkende bedrijven zal verschijnen en dat u metingen zal kunnen registreren in het online platform.

De praktijktest zal op termijn op verschillende locaties worden georganiseerd.

Voorwaarden voor deelname aan de test

Om te kunnen deelnemen aan de praktijktest moet u reeds geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever Mechanische ventilatie’ (MV)

De kandidaat-ventilatieverslaggever moet beschikken over een geschikte en gekalibreerde debietmeter en vermogensmeter. Voor meer info, klik hier.

Inschrijven voor de praktijktest

De kostprijs voor de praktijktest kan u hier vinden.

Inschrijven voor de praktijktest gebeurt via het online platform. In ons helpcentrum kan u de stappenplan en video ondersteuning raadplegen. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden.

Jaarlijkse kostprijs erkende verslaggevers

Elk bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage voor de erkenning als bedrijf voor ventilatieverslaggeving en om de algemene werking van het Kwaliteitskader te ondersteunen, zie prijzentabel.

Indien een persoon zich kwalificeert voor alle taken of voor één of meerdere deeltaken, dan dient er slechts 1 bijdrage betaald te worden.

Ventilatieverslaggevers

Voor kandidaat-ventilatieverslaggevers

Nieuws over het online platform

(20/12/2019) Technishc onderhoud oude webapplicatie

Wegens technisch onderhoud zal de oude webapplicatie op 1 en 2 januari 2020 niet beschikbaar zijn.

(25/09/2019) Afsluiten oude webapplicatie

We stellen vast dat meer dan 90% van de nieuwe dossiers in het nieuwe online platform worden aangemaakt. Op de consultatiecommissie van 27 augustus is beslist om de dossiers uit de oude webapplicatie over te zetten naar het nieuwe platform. Een eerste stap in deze migratie is de aanmaak van nieuwe dossiers in de oude webapplicatie blokkeren.

Vanaf 1 oktober zal het dus niet meer mogelijk zijn om een nieuw dossier te openen in de oude webapplicatie. We houden u op de hoogte van de verdere stappen bij de overzetting van dossiers naar het nieuwe online platform.

(13/05/2019) UPDATE – Nieuwe platform

Op basis van de vaak gestelde vragen verduidelijken we graag de stand van zaken van uw dossiers.

Uw dossiers die opgestart werden in de oude webapplicatie moet u daar afwerken. Deze werden nog niet overgezet. Het overdragen van een dossier, zeker in een vergevorderd stadium brengt risico’s met zich mee. We willen in elk geval vermijden dat er gegevens verloren zouden gaan. Daarom hebben we besloten om de dossiers nog niet te migreren naar het nieuwe platform. We onderzoeken momenteel hoe en welke dossiers veilig overgezet kunnen worden.

Nieuwe dossiers kan u uiteraard reeds op het nieuwe platform aanmaken.

Let op dat u voor het aanmelden van metingen wel het juiste GSM-nummer gebruikt. Dit is afhankelijk van de applicatie waarin de meting is gepland (voor de oude applicatie: 0460 20 12 65; voor het nieuwe platform: 0460 20 60 46).

(7/05/2019) Nieuwe platform voor kwaliteitskader ventilatie is online

Het nieuwe platform voor ventilatie is online en werkt volgens de eerste testen goed.

In de loop van de volgende 24 uur zullen gebruikers die reeds erkend en actief waren een uitnodiging krijgen om zich aan te melden. Meld u aan via de link in deze e-mail, zodat gegevens correct overgezet kunnen worden. Hulp kan u vinden in ons helpcentrum, op ons youtubekanaal kan u instructiefilmpjes volgen. Indien de aanmelding toch niet vlot zou verlopen, kan u contact opnemen met onze helpdesk (02 238 24 48 of ventilatie@bcca.be).

Bedrijven die in het verleden erkend waren, maar niet actief op 28 april, vragen we om contact op te nemen met onze helpdesk (02 238 24 48 of ventilatie@bcca.be). Onze medewerkers zullen u dan begeleiden om u opnieuw aan te melden op het platform.

Nieuwe dossiers kunnen vanaf nu aangemaakt worden op het nieuwe platform. De oude webapplicatie blijft nog actief voor het afwerken van lopende dossiers. Voor metingen van dossiers in de oude applicatie gebruikt u nog altijd het nummer (0460 201 265).

Bedrijven en gebruikers die op 28 april nog niet aangemeld waren bij BCCA vzw voor het kwaliteitskader ventilatie, kunnen zich onmiddellijk aanmelden op het nieuwe platform.

(26/04/2019) Voorbereiding nieuwe applicatie

Het zal vanaf maandag 29 april niet meer mogelijk zijn om in de oude applicatie een nieuw bedrijf of nieuwe gebruikers te registreren. Het zal ook niet meer mogelijk zijn om online toetsen af te leggen en praktische examens te reserveren. Vanaf maandag 6 mei zal dat terug kunnen in de nieuwe applicatie. Dossiers aanmaken en afwerken en metingen plannen en registreren blijft wel mogelijk.

(22/03/2019) Release nieuwe webapplicatie: 6 mei

Vanaf 6 mei zal de nieuwe webapplicatie in gebruik genomen worden. De applicatie werd reeds voorgesteld aan twee testpanels van gebruikers en stakeholders en werd zeer positief onthaald. Er werden een aantal nieuwe elementen verwerkt, maar er is vooral ingezet op gebruiksvriendelijkheid. We houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

(13/07/2018) Nieuwe release van de EPB-software

Sinds 2 juli 2018 is er een nieuwe versie van de EPB-software nodig voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank, zie de laatste nieuwsbrief van het VEA. In deze versie is de extensie van de export voor het kwaliteitskader ventilatie aangepast. Het .qfv-bestand kan in de webapplicatie opgeladen worden zoals aangegeven in de handleiding vanaf p. 59 “Het ventilatieprestatieverslag opladen”.

Ondervindt u nog problemen, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be of via tel. 02 238 24 48.

(30/05/2018) GDPR

Naar aanleiding van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), die sinds 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft BCCA vzw de nodige maatregelen getroffen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in onze webapplicatie ventilatie.bcca.be voor het Kwaliteitskader Ventilatie.

De aangepaste privacyverklaring kan u hier vinden.

(25/05/2018) Actualisatie van het betaalsysteem

Onze leverancier voor online betalingen meldt ons dat het elektronische betaalsysteem geactualiseerd wordt. Om deze actualisatie te kunnen implementeren zal onze webapplicatie tijdelijk niet beschikbaar zijn op woensdag 30/05/2018 vanaf 12u.
Indien u met een verouderde versie van uw webbrowser werkt zal u mogelijks na 30/05/2018 problemen ondervinden met elektronische betalingen. We raden aan om de recentste versie van de webbrowser te installeren.

Ondervindt u nog problemen, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be

(20/10/2017) Heeft u problemen bij het valideren van een ventilatieprestatieverslag?

Nadat u op de knop “Finaliseren” geklikt heeft, lijkt het alsof het dossier vast zit. Dit is niet het geval! Om de medewerkers van BCCA vzw de kans te geven het finale ventilatieprestatieverslag (VPV) na te kijken, is er, in overleg met de consultatiecommisie, een wachttijd van 5 werkdagen voorzien. Het is dus mogelijk dat in deze 5 werkdagen uw dossier wordt nagekeken. Na 5 werkdagen zal u op het scherm waar u het VPV gefinaliseerd heeft, de knop “Ventilatieprestatieverslag valideren” terugvinden. Als u daar op klikt kan u het dossier verder afwerken. Meer informatie vindt u ook terug in de laatste versie van de handleiding op p. 66.

Lukt dat toch niet, contacteer dan onze helpdesk op ventilatie@bcca.be.

 (30/05/2017) Problemen bij opladen van bestanden?

Het kan gebeuren dat het opladen van bestanden (bv. de plannen voor het VentilatieVoorontwerp) in de webapplicatie traag verloopt. De tijd om een bestand te opladen in de webapplicatie is in de praktijk afhankelijk van meerdere factoren:
– de bestandsgrootte
– de oplaadsnelheid door uw internetprovider
– de capaciteit van de servers bij BCCA vzw

 • De bestandsgrootte kan u verminderen door het voorontwerp te beperken tot de essentie en/of de bestanden te comprimeren. Meestal is een plan voldoende, de volledige EPB-voorafberekening bevat vaak overbodige informatie. Meer informatie over de eisen kan u vinden op https://www.ikventileerverstandig.be/verslaggevers/#ventilatievoorontwerp.
 • Uw oplaadsnelheid is van een aantal factoren afhankelijk (netwerkbelasting, provider, abonnement, …) en kan variëren doorheen de dag. Om uw huidige oplaadsnelheid te kennen, zijn online tools ter beschikking, bv. bij telenet of bij proximus.
 • De capaciteit van de servers bij BCCA vzw wordt continu gemonitord. Momenteel zijn er geen indicaties dat deze vergroot dient te worden, maar dit is mogelijk indien nodig.

Als u problemen ondervindt bij het opladen van bestanden, kan u altijd contact opnemen met onze helpdesk (ventilatie@bcca.be). Wij zoeken dan samen met u naar de oorzaak van het probleem om tot een oplossing te komen.

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

U vindt alle details over het ventilatievoorontwerp in het PDF-document hieronder. Het bevat een overzicht van de vragen die u kan overlopen in overleg met de opdrachtgever om een compleet beeld te krijgen van de eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen voor de bouwheer/opdrachtgever.

Het Ventilatievoorontwerp in detail

 • De technische specificaties van het VVO vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument A beschrijft de minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (VVO), zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.
 • NAV heeft een praktische gids voor het ventilatievoorontwerp voor systemen C en D. U kan de gids bestellen op de website van NAV.

VVO checklist

BCCA vzw controleert via steekproeven en op basis van een checklist de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp en geeft vervolgens feedback aan de verslaggever. U kan deze checklist downloaden zodat u zelf kan controleren of alle componenten op het ventilatievoorontwerp zijn vermeld.

Download de checklist voor uw VVO:

als PDF
als xls

Voorbeelden van VVO’s

Voorbeeld 1 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 2 (Ventilatiesysteem A)

Voorbeeld 3 (Ventilatiesysteem C)

Voorbeeld 4 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 5 (Ventilatiesysteem D)

Voorbeeld 6 (Ventilatiesysteem D)

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt in het online platform van het Kwaliteitskader een ventilatieprestatieverslag opgesteld door één of meerdere erkende ventilatieverslaggevers. Dit verslag kan worden vergeleken met de eisen die gesteld werden aan de ventilatie-installatie in het lastenboek.

Een prestatieverslag beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de volgende deelaspecten:

 • Regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Doorstroomopeningen (DO)
 • Regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Mechanische ventilatie (MV)

Elk van deze deelaspecten kan worden gerapporteerd door een andere erkende ventilatieverslaggever. De coördinator van het dossier verzorgt de communicatie tussen deze partijen en voegt in het online platform de verschillende verslagen samen om het VPV op te maken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Een overzicht vindt u hier:

 • De technische specificaties voor de opmaak van het VPV vindt u beschreven in de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1.
 • Verder zijn er ook de werkgroepdocumenten als aanvulling op de STS-P. Daarin vindt u de consensus die in de STS-werkgroep Ventilatie werd bereikt over de details van bepaalde STS aspecten. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Opmeten debieten en vermogens

Debiet- en optioneel vermogensmetingen worden uitgevoerd door de verslaggever Mechanische ventilatie. De eisen in verband met de meetapparatuur, de voorbereidingen van het gebouw en het ventilatiesysteem, de meting zelf en de verslaggeving, kan u vinden in volgende documenten:

Voor de verslaggeving van deze metingen kan u gebruikmaken van de template.

Eisen aan de meetapparatuur

De ventilatieverslaggever moet beschikken over deze meetapparatuur:

 • Een gekalibreerde debietmeter met een meetfout van maximaal 15% om toevoer- en afvoerdebieten te meten van verschillende types ventilatieventielen (gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen …). Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van het WTCB.

Dit toestel moet elke twee jaar worden gekalibreerd.

Dit toestel moet elke vijf jaar worden gekalibreerd.

Aankondiging metingen binnen het kwaliteitskader

Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd. Dit gebeurt via het online platform of via sms. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in op deze helppagina.

Indien u voor het doorsturen van de meetresultaten ter plaatse vaststelt dat de debieten niet voldoen aan de minimale geëiste debieten uit de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan u het ventilatiesysteem opnieuw (laten) afstellen en een nieuwe meting uitvoeren alvorens u de resultaten doorstuurt. Indien dit niet meteen kan worden opgelost, moet u de meting afmelden voordat u de werf verlaat en deze op een later tijdstip opnieuw inplannen. Hoe dit te doen staat beschreven in de handleiding van het online platform.

Correcte meetmethode

U kan bij het opmeten van de ventilatiedebieten zelf een methodiek kiezen. U kan kiezen om per ventiel steeds één meting met het meetapparaat uit te voeren, of om steeds drie keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om steeds 10 keer te meten en het gemiddelde te noteren, of om uit te middelen over 30 seconden, … Het is daarbij wel belangrijk om de gekozen methode dan consequent toe te passen en niet in functie van het gewenste resultaat. U mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. U moet dus rapporteren wat u meet.

De rapportering van de mechanische debieten kan pas gebeuren als er niets meer wijzigt aan de installatie. Dit betekent dat alle ventielen geplaatst moeten zijn en dat ze afgesteld moeten zijn. Als u bijvoorbeeld aan het laatste ventiel dat u opmeet nog aanpassingen doet om het gewenste debiet te halen, moet u ook alle andere ventielen opnieuw opmeten vooraleer u het resultaat als definitief rapporteert. Als u alle debieten heeft opgemeten, meldt u de meting af en stuurt u de resultaten door via het online platform of per sms. Dat resultaat wordt doorgegeven aan onze inspecteurs.

In sommige situaties is het niet altijd duidelijk hoe u het debiet kan opmeten. Een aantal typevoorbeelden van deze uitdagende situaties hebben we samengebracht in dit document, waarbij telkens wordt aangegeven wat wel en niet aanvaardbaar is volgens de Consultatiecommissie van BCCA vzw.

Vaststellen prestaties van vaste componenten

Naast het opmeten van de mechanische debieten, moeten er ter plaatse vaststellingen gebeuren over de productprestaties van de verschillende vaste componenten. Dit gebeurt door de verschillende verslaggevers RTO, DO, RAO en MV die zijn aangesteld voor de EPB-eenheid.

Mechanische ventilatie

Als verslaggever mechanische ventilatie rapporteert u dus ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het vraaggestuurde ventilatiesysteem. Indien de unit niet is opgenomen in de lijst op www.epbd.be moet u ook het thermisch rendement van de warmtewisselaar rapporteren, gemeten volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit.

Doorstroomopeningen

Voor doorstroomopeningen maakt men onderscheid tussen grote openingen, doorstroomroosters en spleten onder binnendeuren.

De regels voor grote openingen zijn terug te vinden in de EPB-pedia van VEA.

Met doorstroomroosters worden producten bedoeld die in de muur, in de deur of in het kader rond de deur worden ingewerkt. Niet eender welk rooster is een geldige doorstroomopening: het debiet bij 2Pa drukverschil over het rooster moet gekend zijn. Vaak worden deze roosters gemaakt omdat ze esthetischer zijn dan een spleet onder de deur en ze akoestisch dempend zijn.

Als de doorstroomopening een spleet onder de binnendeur is, dan is de netto oppervlakte gelijk aan de hoogte van de spleet gemeten vanaf het afgewerkte vloeroppervlak tot aan de onderzijde van de deur, vermenigvuldigd met de breedte van de deuropening, zie ook de EPB-pedia van VEA. Als breedte van de deuropening mag de dagmaat worden ingevoerd, zonder rekening te houden met de aanslaglatten. Als de vloerbekleding nog niet is geplaatst, wordt bij het opmeten (tussen de onderzijde van de deur en de uitgemeten nul-vloerpas) rekening gehouden met de dikte van de toekomstige vloerbekleding. Bij tapijt, keramische tegels … zal dat meestal 1 cm zijn, terwijl parket, natuursteentegels … dikker zullen zijn. Als de vloerbedekking nog niet gekend is, wordt er bij ontstentenis gerekend met een dikte van 1 cm. Een spleet onder de binnendeur is pas een geldige doorstroomopening als ze minstens 5 mm hoog is.

Let ook op als de vloerafwerking tussen beide ruimtes verschillend is. Als er een overgangsprofiel geplaatst wordt zoals in de foto hierboven zal de hoogte van de spleet kleiner zijn dan de spleet onder de geopende deur.

Indien een binnendeur nog niet aanwezig is wanneer het VPV wordt opgesteld, rapporteert u de deuropening als een grote opening. De deur die later zal geïnstalleerd worden, moet wel toelaten dat het doorstroomdebiet gerealiseerd wordt.

Regelbare toevoeropeningen

Een belangrijke groep van RTO’s vormen de roosters met een variabele lengte, waarvan het totale debiet dus afhangt van de lengte van het rooster en de producteigenschappen van het rooster zoals de nuldebietlengte (L0) en het debiet per lopende meter (q0) van het rooster. Deze producteigenschappen worden bepaald in een labo en kan u terugvinden in documentatie van de fabrikant of op de website www.epbd.be, productgroep 4.1.

Ook de lengte van het rooster moet correct gerapporteerd worden. Voor de lengte van het rooster kunnen twee definities gebruikt worden. In de toelichtingsfiche van de RTO’s opgenomen in databank op www.epbd.be staat een definitie die kan verschillen van de definitie die gehanteerd wordt door het VEA, beschreven op de EPB-pedia.

In de EPB-productgegevens databank wordt voor de lengte van de RTO telkens de zaagmaat, van binnenuit gemeten genomen. Deze staat los van de dagmaat van de RTO.

VEA hanteert volgende definitie voor de lengte van de RTO:

 • Voor een RTO op het venster, dus geplaatst op het raamprofiel:
  • Als de kopstukken (= blinde stukken zonder ventilatieopeningen) elk smaller zijn dan 2 cm: de dagmaat van het venster (= vensterbreedte, gemeten tussen de dagkanten langs de buitenzijde)
  • Als de kopstukken elk breder zijn dan 2 cm: de gemeten dagmaat verminderd met de kopstukken
 • Voor een RTO in een venster, dus geplaatst op het glas:
  • De gemeten lengte van het rooster, verminderd met de kopstukken

In de praktijk zullen beide definities een verschil in lengte opgeven van minder dan 10cm. In overleg met de consultatiecommissie werd beslist dat beide definities aanvaard zullen worden binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw.

Controles en handhaving door BCCA vzw

BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de verslaggeving bij aanvraag van het VPV. Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de verslaggeving worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met de coördinator van het dossier.

Bij een controle ter plaatse (in situ controle) zal een BCCA inspecteur de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties controleren. Bij een desktop controle zal de verslaggeving worden gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Er zijn vier mogelijkheden voor dergelijke inspecties:

 • op basis van de ventilatiemeting (na eind sms of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt betrouwbaarheid van de meting (oa. aanwezigheid gekwalificeerde verslaggever, correct gebruik van meetapparatuur, …) en het gerapporteerde meetresultaat gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen zoals roosters of de ventilatie-unit) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens ventilatiemeting (na start, voor eind SMS ventilatie of ingave van debieten in het online platform): daarbij wordt de betrouwbaarheid van de meting gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • tijdens inspectie binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid: daarbij kunnen verschillende aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
 • op basis van VPV desktopcontrole: daarbij wordt de rapportering gecontroleerd op basis van waarnemingen, correctheid en volledigheid van rapporteren, hierbij is het nog mogelijk om een afspraak te maken met de coördinator om ter plaatse verdere waarnemingen te doen

Een in situ controle zal meestal gebeuren wanneer de verslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. Daarom moet u de planning van de meting minstens de dag voordien ingeven in het online platform. Een meting op dinsdag om 10u ’s ochtends, moet u dus ten laatste maandagavond om middernacht in het online platform registreren.  Indien dit uitzonderlijk niet mogelijk is, kan u de planning ook de dag zelf ingeven. U moet dan bijkomend een e-mail sturen naar ventilatie@bcca.be met de reden van de uitzondering. Ook tijdens de meting zijn er enkele praktische regels te volgen. Er moet  minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform). Als er een inspectie zal uitgevoerd worden, wordt u geïnformeerd binnen 5 minuten nadat u de meetresultaten heeft doorgegeven. Zorg er dus steeds voor dat u de meting afmeldt voor u de werf verlaat, zodat een inspectie zonder nutteloos tijdverlies kan verlopen. Na contact met de ventilatieverslaggever heeft de inspecteur nog 15 minuten om ter plaatse te geraken. Om de communicatie met de inspecteur vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw gsm-nummer in het online platform op te geven.

Wanneer een inspectie wordt uitgevoerd, zal de inspecteur u vragen om met uw meettoestel een aantal metingen opnieuw uit te voeren en deze resultaten vergelijken met de debieten die u heeft doorgestuurd. Deze mogen uiteraard maar binnen bepaalde grenzen afwijken. De gehanteerde toleranties en gevolgen kan u raadplegen in deze tabel. Het is ook mogelijk dat de inspecteur een aantal metingen controleert met eigen meetapparatuur.

Sanctiebeleid

De consultatiecommissie heeft een tabel opgesteld waarin opgelijst staat hoe zwaar bepaalde onregelmatigheden worden ingeschat en welke sancties daar kunnen tegenover staan voor het bedrijf van de ventilatieverslaggever. Elke vastgestelde niet-conformiteit zal op basis van deze tabel door de beoordelingscommissie worden beoordeeld. Deze tabel zal in overleg met de consultatiecommissie worden geactualiseerd op basis van opgedane ervaringen.

Wie kan erkend verslaggever worden?

Iedereen die is betrokken bij het bouwproces kan de rol van ventilatieverslaggever opnemen: architect, studiebureau, EPB-verslaggever, ventilatie-installateur … Het is echter alleen de voorschrijver van het Kwaliteitskader, vandaag het Vlaamse Gewest, die bepalingen kan vastleggen over wie in aanmerking komt als erkend verslaggever. Kandidaat-verslaggevers moeten slagen voor de relevante toetsen en een overeenkomst afsluiten met BCCA vzw, waarin ze zich akkoord verklaren met de eisen van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Aanmelden als kandidaat-verslaggever

U kan zich aanmelden als kandidaat-verslaggever via het online platform. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar het online platform en registreer uw bedrijf. (Voor hulp klik hier)
 2. Link uw account aan uw natuurlijke persoon zodat u uw behaalde competenties steeds kan ophalen voor een andere account. (Voor hulp klik hier)
 3. Voeg eventueel bijkomende medewerkers toe. (Voor hulp klik hier)
 4. Schrijf de medewerkers in voor de theoretische modules. (Voor hulp klik hier) Op basis van deze keuze(s), betaalt u het overeenkomstig bedrag op basis van een opgeladen saldo (Voor hulp klik hier).
 5. De kandidaten kunnen deze toets na betaling onmiddellijk afleggen, maar kunnen deze ook inplannen wanneer dat het beste past. Ze krijgen na de toets onmiddellijk hun score. (Voor hulp klik hier).
 6. Wie slaagt kan vervolgens toegang krijgen tot het online platform om die taken uit te voeren waarvoor hij als ventilatieverslaggever gekwalificeerd is. Deze functies moeten worden geactiveerd in het online platform. (Voor hulp klik hier)
 7. Voor de verslaggeving mechanische ventilatie (MV) moet er een praktische test worden afgelegd. Wie geslaagd is voor de theoretische module MV kan een plaats en datum reserveren via het online platform om deze praktische test af te leggen.

Opleiding erkend ventilatieverslaggever

Er bestaat geen verplichte opleiding tot erkend verslaggever. Iedereen kan zich via zelfstudie voorbereiden op de toets. De volgende documenten gelden daarbij als richtlijn:

BCCA vzw biedt, in samenwerking met BCQS vzw en de betrokken stakeholders, een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers. Deze opleiding handelt over het Kwaliteitskader Ventilatie dat BCCA vzw organiseert.

Data opleiding:

 • 17 maart Geel
 • 16 juni Geel
 • 13 oktober Brugge

U kan zich hier inschrijven voor de opleiding erkend verslaggever.

Inhoud vrijwillige opleiding

Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met het online platform voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Voorwaarden

Hou rekening met deze voorwaarden voor u zich inschrijft voor een theoretische opleiding:

 • Zorg voor een goede voorkennis van de EPB-regelgeving over ventilatie, de STS-P 73-1 technische specificaties en de verschillende types ventilatiesystemen (A, B, C en D) en hun werking.
 • Er bestaat 1 cursus voor alle taken van de ventilatieverslaggever. Het is dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor één of meerdere deeltaken.
 • Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatietechnicus en leert de deelnemers niet om een ventilatie-installatie te ontwerpen of te plaatsen.

Kostprijs

De opleiding tot ventilatieverslaggever kost

 • 303 EUR + btw voor BCQS-abonnementshouders en leden van WTCB
 • 365 EUR + btw voor andere deelnemers

BCQS vzw is erkend als opleidingsinstelling van de KMO-portefeuille van het Vlaamse Gewest (erkenningsnummer DV.O216726). Meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Evaluatie erkend ventilatieverslaggever

Theoretische toets

De theoretische toets bestaat uit verschillende modules voor elke taak van de ventilatieverslaggever.

U kan kiezen om deel te nemen voor alle modules en te genieten van een aanzienlijke korting. Of u kan een selectie maken uit de onderstaande modules:

Overzicht modules en prijzen

 • Alle modules (ALL)
 • Coördinator (CO)
 • Verslaggever ventilatie-ontwerp (VVO + VOS)
 • Verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO)
 • Verslaggever doorstroomopeningen (DO)
 • Verslaggever regelbare afvoeropeningen (RAO)
 • Verslaggever mechanische ventilatie (MV)

U kan de prijzen hier raadplegen.

Online tool

De toets, inclusief 2 herkansingen, gebeurt in een online tool, die beschikbaar is sinds 1 februari 2016 via het online platform. U kan uw kennis op voorhand even testen met onze tutorial en demotoets.

Om deel te nemen aan de theoretische toets, dient u zich eerst aan te melden als kandidaat erkend verslaggever.

Praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen

Voor de erkenning als verslaggever voor mechanische ventilatieprestaties (MV) organiseren we een praktijktest. Hierbij evalueren we of de kandidaat-ventilatieverslaggever beschikt over de nodige meetapparatuur om op een betrouwbare wijze de mechanische ventilatiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) op te meten en of deze apparatuur correct gebruikt wordt.

Verloop van de praktijktest

De test bestaat erin dat u 10 debieten moet opmeten: 5 extractiedebieten en 5 pulsiedebieten. De debieten liggen allen tussen 20m³/h en 90m³/h, gangbare ventilatiedebieten in residentiële ventilatiesystemen. Daarnaast moet u ook het elektrisch vermogen van de ventilator opmeten.

De setup is zodanig ontwikkeld dat de debieten aan de ventilatiemond kunnen gemeten worden met de meest gangbare debietmeettoestellen. De ventilator wordt aangesloten met een normaal stopcontact en werkt op 230V.

U brengt de meettoestellen mee die u in de praktijk zal gebruiken om deze metingen (debiet én vermogen) uit te voeren. Deze toestellen moeten niet uw eigendom zijn, maar u moet ze wel correct kunnen gebruiken en ze moeten ook voldoen aan de eisen die hieronder vermeld staan. U brengt ook de kalibratiedocumenten van de toestellen mee.

Om de kwalificatie verslaggever Mechanische ventilatie te halen, moet u aantonen dat u – naast de ventilatiedebieten – het ventilatorvermogen correct kan opmeten, ook al is het in de ventilatieverslaggeving niet verplicht om het ventilatorvermogen op te meten. Enkel het correct meten van de debieten en vermogen wordt getoetst op de test, u moet zelf geen verslag van de metingen opmaken.

Na afloop van de praktijktest krijgt u het resultaat van de test op papier mee. U bent geslaagd als alle metingen binnen 15% van de referentiewaarde liggen. Een paar dagen later wordt u dan erkend als verslaggever mechanische ventilatie. Dat betekent dat uw bedrijfsnaam in de lijst van erkende bedrijven zal verschijnen en dat u metingen zal kunnen registreren in het online platform.

De praktijktest zal op termijn op verschillende locaties worden georganiseerd.

Voorwaarden voor deelname aan de test

Om te kunnen deelnemen aan de praktijktest moet u reeds geslaagd zijn voor de theoretische module ‘verslaggever Mechanische ventilatie’ (MV)

De kandidaat-ventilatieverslaggever moet beschikken over een geschikte en gekalibreerde debietmeter en vermogensmeter. Voor meer info, klik hier.

Inschrijven voor de praktijktest

De kostprijs voor de praktijktest kan u hier vinden.

Inschrijven voor de praktijktest gebeurt via het online platform. In ons helpcentrum kan u de stappenplan en video ondersteuning raadplegen. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden.

Jaarlijkse kostprijs erkende verslaggevers

Elk bedrijf betaalt jaarlijks een bijdrage voor de erkenning als bedrijf voor ventilatieverslaggeving en om de algemene werking van het Kwaliteitskader te ondersteunen, zie prijzentabel.

Indien een persoon zich kwalificeert voor alle taken of voor één of meerdere deeltaken, dan dient er slechts 1 bijdrage betaald te worden.