Ventilatieverslaggeving binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw bestaat uit drie opeenvolgende stappen: het ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en het ventilatieprestatieverslag (VPV).

Het ventilatievoorontwerp (VVO) is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. De bouwheer krijgt zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor zijn woning. Volgens de EPB-regelgeving is dit VVO verplicht bij indienen van de EPB-startverklaring. Deze verplichting zorgt ervoor dat er reeds vroeg binnen het bouwproject wordt nagedacht over het ventilatiesysteem en de interacties met bouwkundige aspecten (bv. voldoende ruimte voor kanalen, de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw …). Aan de hand van deze checklist kan u zelf controleren of het ventilatievoorontwerp alle nodige componenten bevat. Dit vergroot de kans om aan de ventilatie-eisen te voldoen op het einde van het project. Zoals bij alle aspecten van de EPB-regelgeving is het geen enkel probleem om na de startverklaring het concept van het gebouw en de ventilatie-installatie te wijzigen. Maar zoals voor alle wijzigingen na de start van de werken, is het ook hier aangeraden om de opdrachtgever en de andere partijen in het bouwproces uitdrukkelijk op de hoogte te brengen van die wijzigingen. Zo vermijdt u discussies achteraf, mocht de installatie drastisch verschillen van die in het VVO.

De ventilatieontwerpspecificaties (VOS) zijn geen wettelijke verplichting, maar zijn essentieel in het proces om tot een goedwerkend ventilatiesysteem te komen. Dit was dan ook een uitdrukkelijke vraag van de stakeholders bij de opstart van het kwaliteitskader. De VOS zijn een hulpmiddel om een offerte op te vragen bij de installateur en leggen dus de concrete eisen vast voor de ventilatie-installatie, wat betreft de EPB-gerelateerde aspecten. Het voorontwerp is niet bindend en het ventilatieprestatieverslag geeft de gerealiseerde installatie weer. Een logische tussenstap is dat de bouwheer, op het moment dat de installatie moet besteld worden, aangeeft welke installatie hij nu precies wenst. Dat kan uiteraard nog veel gedetailleerder opgegeven worden dan enkel de EPB-gerelateerde aspecten wat nu in het online platform mogelijk is (bv. welke kleur moeten de ventilatieroosters hebben?). Voorlopig moeten enkel de velden die beschikbaar zijn in het online platform aangevuld worden.

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie wordt het ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met de vastgestelde prestaties op de werf. Dit verslag bevat alle opgemeten debieten en een oplijsting van alle vaste componenten zoals regelbare toevoeropeningen, doorstroomopeningen en de geplaatste ventilatie-unit. Het VPV kan door de bouwheer worden vergeleken met de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) om te controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de eisen. Volgens de EPB-regelgeving is de EPB-verslaggever verplicht de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem uit dat VPV te rapporteren in de EPB-aangifte. Indien de ventilatieverslaggever in zijn dossier binnen het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw vaststelt dat de debieten of componenten niet voldoen aan de EPB-regelgeving of aan de wensen van de klant, kan er steeds zonder meerkosten een nieuwe meting en/of rapportering worden uitgevoerd.

Een overzicht van de nodige stappen in een ventilatiedossier volgens het nieuwe online platform kan u hier raadplegen.

4 maart 2020