FAQ2021-11-26T17:06:13+01:00

FAQ

Bouwheren
Architecten
Aannemers
EPB-verslaggevers

Vindt u geen antwoord op uw vraag, aarzel niet om een mailtje te sturen naar ventilatie@bcca.be.

Voor bouwheren

Kan ik nu alleen nog een beroep doen op een installateur die erkend is binnen dit Kwaliteitskader?2017-02-06T13:01:23+01:00

Nee, het Kwaliteitskader stelt geen eisen aan de installateur van de ventilatie-installatie. Elke installateur kan de werken dus uitvoeren. Alleen de rapportering dient te gebeuren door een erkende verslaggever.

Kan ik nog zelf een ventilatie-installatie plaatsen?2017-02-06T13:00:38+01:00

Ja. Als eigenaar kan u zelf bepaalde of alle werken uitvoeren. Binnen het Kwaliteitskader is het wel essentieel dat het ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en het ventilatieprestatieverslag (VPV) worden opgemaakt door een erkende ventilatieverslaggever.

Betekent het Kwaliteitskader meer kosten voor mij?2022-11-02T16:36:29+01:00

Voor elk prestatieverslag betaalt u een bijdrage volgens de prijzentabel. Zijn er meerdere verslaggevers, dan betaalt u een toeslag.

Daarnaast betalen de verslaggevers ook voor hun erkenning binnen het Kwaliteitskader (toetsen, vaste jaarlijkse kost) en voor de vaststellingen en rapportering. Verder heeft het Kwaliteitskader ook een mogelijke impact op de kostprijs van de ventilatie-installatie.

 • Gebeuren het ontwerp en de uitvoering zonder een Kwaliteitskader correct, dan zorgt het Kwaliteitskader niet voor extra kosten.
 • Gebeuren het ontwerp en de uitvoering zonder Kwaliteitskader niet conform de specificaties, dan verhoogt de kans op een meerprijs voor de installatie.

Tot slot kan het Kwaliteitskader een impact hebben op het energieverbruik.

Levert de installatie geen of te kleine debieten, dan gaat het energieverbruik nodeloos omhoog. Een correcte rapportering over de ventilatiedebieten daarentegen, beperkt het aantal te hoge debieten en spaart dus energie en kosten.

De installateur en architect kunnen zelf ook verslaggever zijn. Loop ik dan niet meer risico op foutieve rapportering?2017-02-06T12:59:53+01:00

Bij dit Kwaliteitskader gebeuren veel controles via steekproeven. Zowel de installateur als de architect lopen altijd het risico op controle waardoor de betrouwbaarheid van correcte rapportering groter wordt. Verder moeten alle erkende verslaggevers hun bekwaamheid aantonen via een online toets. Om correct mechanische debieten te controleren, is er ook een praktische test. 10% van de ingediende verslagen worden online gecontroleerd (zonder werfbezoek). 10% van de werven worden ter plaatse gecontroleerd, ofwel tijdens de meting of net nadat die metingen beëindigd zijn.

Wat als ik mijn ventilatieprestatieverslag kwijt ben?2020-02-27T15:52:12+01:00

Als u de unieke code van uw woning kent, kan u het prestatieverslag downloaden op de website zoals vermeld op uw ventilatieprestatieverslag.

Als u deze code niet meer heeft, neem dan contact op met uw ventilatieverslaggever en vraag de unieke code.

Hoe kan ik controleren of mijn ventilatieprestatieverslag conform de voorschriften is?2020-02-27T15:54:04+01:00

Elk prestatieverslag heeft een unieke code waarmee u op de website zoals vermeld op het ventilatieprestatieverslag eenvoudig kan controleren of het verslag is opgesteld binnen het Kwaliteitskader van BCCA vzw. U kan de referentiecode op de documenten ingeven op deze website en zo nakijken of het document in de databank overeenstemt met de versie waarover u beschikt.

Waarom is het Kwaliteitskader belangrijk voor mij als bouwheer/opdrachtgever?2017-02-06T13:21:13+01:00

Uit studies in eigen land, maar ook in Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld, blijkt dat veel residentiële ventilatie-installaties niet presteren conform de specificaties. Voorbeelden van niet-conforme prestaties zijn:

 • Onvoldoende debiet waardoor er een grotere kans bestaat op een onvoldoende luchtkwaliteit
 • Te groot debiet waardoor er onnodig energieverbruik is en er meer kans bestaat op lawaaihinder
 • Tochtproblemen
 • Akoestische problemen
 • Slechte plaatsing van de luchtinlaat met een slechte kwaliteit van de ventilatielucht tot gevolg
 • Lekken in de ventilatiekanalen waardoor verse lucht niet op de juiste plaats wordt afgeleverd en de vervuilde lucht niet op de juiste plaats wordt afgezogen
 • Installaties die te veel elektriciteit verbruiken
 • Installaties waarvan de onderdelen niet toegankelijk zijn om op een correcte manier te onderhouden

Als er veel lawaaihinder en/of tocht is, wordt de installatie vaak in de laagste stand of helemaal niet gebruikt. Veel installaties verhogen zo het risico voor de gezondheid, geven comfortklachten en/of verbruiken te veel energie.

In Zweden bijvoorbeeld wordt er op een pragmatische wijze gecontroleerd of ventilatie-installaties correct functioneren. De meerkost voor die controle is beperkt en rendeert op langere termijn.

Voor architecten

Zijn wijzigingen tussen het ventilatievoorontwerp (VVO) en ventilatieontwerpspecificaties (VOS) toegelaten?2017-02-06T13:23:35+01:00

Het VVO geeft de opdrachtgever informatie over de karakteristieken van de ventilatie-installatie. Zoals bij alle aspecten van de EPB-regelgeving is het geen enkel probleem om na de startverklaring het concept van het gebouw en de ventilatie-installatie te wijzigen. Maar zoals voor alle wijzigingen na de start van de werken, is het ook hier aangeraden om de opdrachtgever en de andere partijen in het bouwproces uitdrukkelijk op de hoogte te brengen van die wijzigingen. Zo vermijdt u discussies achteraf, mocht de installatie drastisch verschillen van die in het ventilatievoorontwerp (VVO).

Het is niet nodig om al deze wijzigingen aan te melden in de databank van BCCA vzw.

Kan ik de rol van coördinator van Kwaliteitskader opnemen?2017-02-06T13:22:49+01:00

Vanuit de wetgeving is er geen enkele verplichting, maar evenmin is er een verbod om bijkomende taken op te nemen. U kan dus optreden als coördinator. Uw taak kan daarbij beperkt zijn tot de coördinatie, maar u kan ook beslissen om bv. het ventilatievoorontwerp (VVO) te maken.

Welke extra taken krijg ik door dit Kwaliteitskader?2017-02-06T13:22:33+01:00

Vanuit de wetgeving krijgt de architect geen bijkomende taken. Er zijn echter wel taken die de architect kan opnemen. Een aantal voorbeelden:

 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) opmaken omdat dit nauw aansluit op het globaal ontwerp van het gebouw.
 • De ventilatieontwerpspecificaties (VOS) opmaken omdat dit nauw aansluit bij het lastenboek voor de ventilatie-installatie.

De overige taken kunnen door andere partijen worden opgenomen.

Voor aannemers

Ik ben installateur. Ben ik verplicht een opleiding te volgen?2022-12-07T11:41:31+01:00

Er is binnen het Kwaliteitskader geen enkele verplichting om een opleiding te volgen. Het kan echter wel nuttig zijn. U kan kiezen uit deze types opleiding:

 • Opleidingen die focussen op kennis om correct te werken binnen het Kwaliteitskader. Deze opleidingen gaan niet in over de kennis om een ventilatie-installatie goed te ontwerpen en uit te voeren, maar alleen over de correcte rapportering.
 • Opleidingen die focussen op het goede ontwerp en/of de goede uitvoering van een residentiële ventilatie-installatie die beantwoordt aan vooropgestelde prestatie-eisen.

U vindt meer informatie over opleidingen op de site van Buildwise.

Ik installeer mechanische ventilatiesystemen? Ben ik verplicht een opleiding te volgen?2017-02-06T13:15:14+01:00

Het Kwaliteitskader stelt geen formele vereisten aan de competenties van ontwerpers en uitvoerders. Dat betekent dat iedereen een ventilatie-installatie kan ontwerpen en uitvoeren. Wat echter wel nieuw is voor mechanische ventilatie binnen het kwaliteitskader: voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2016 moeten de mechanische debieten en de elektrische prestaties van de ventilatoren verplicht worden gemeten. Deze evaluatie moet verplicht gebeuren door een verslaggever die erkend is binnen het Kwaliteitskader voor mechanische ventilatie.

Als installateur heeft u 2 mogelijkheden:

 • Uw bedrijf is niet erkend als verslaggever voor mechanische ventilatie:

De installatie moet worden geëvalueerd door een externe erkend verslaggever. Om te garanderen dat de mechanische debieten conform de vereisten zijn, is het wenselijk dat u zelf ook controleert of de installatie goed is afgeregeld.

 • Uw bedrijf heeft minstens 1 erkend verslaggever voor mechanische ventilatie:

In dat geval kan die verslaggever uw eigen installaties inregelen en rapporteren. Het praktisch invoeren van de gerapporteerde gegevens in de databank kan u eventueel laten doen door een administratieve kracht.

Kan ik als aannemer het Ventilatievoorontwerp (VVO) wijzigen?2017-02-06T13:14:57+01:00

Als uitvoerder van de werken bent u binnen het kwaliteitskader niet verplicht het ventilatievoorontwerp (VVO) te volgen. Wat voor u wel bindend is, zijn de voorschriften van de opdrachtgever of de voorschrijver. Hierbij zijn de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) belangrijk. Het lastenboek kan echter bijkomende specificaties opleggen, maar die staan los van het Kwaliteitskader. Stelt u ook de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) op, dan controleert u wel beter wat is voorzien in het ventilatievoorontwerp (VVO). Zoals bij alle aspecten van de EPB-regelgeving is het geen enkel probleem om na de startverklaring het concept van het gebouw en de ventilatie-installatie te wijzigen. Maar zoals voor alle wijzigingen na de start van de werken, is het ook hier aangeraden om de opdrachtgever en de andere partijen in het bouwproces uitdrukkelijk op de hoogte te brengen van die wijzigingen. Zo vermijdt u discussies achteraf, mocht de installatie drastisch verschillen van die in het ventilatievoorontwerp (VVO).

Ik plaats binnendeuren. Wat verandert er voor mij?2020-02-27T16:00:15+01:00

Bij alle ventilatiesystemen moet er gerapporteerd worden over de doorstroomopeningen. Als niemand u vraagt om de taak van verslaggever voor de doorstroomopeningen op te nemen, verandert er in principe niets voor u. Wordt u als bedrijf gevraagd om de rol van verslaggever voor doorstroomopeningen op te nemen, dan kan u

 • Zich aanmelden in het kwaliteitskader.
 • Minstens 1 persoon laten kwalificeren voor het gedeelte ‘doorstroomopeningen’. Hiervoor dient u te slagen voor een online toets met vragen over de doorstroomopeningen.
 • Voor elke werf waar u wordt gevraagd als verslaggever voor de doorstroomopeningen, de relevante gegevens invoeren in het online platform. Deze gegevens zijn dezelfde als die gegevens die u doorgeeft aan de EPB-verslaggever.

Klik hier voor meer info over de aanmelding en kwalificatie.

Ik ben schrijnwerker en ik plaats ramen en deuren. Wat verandert er voor mij?2022-11-02T16:37:17+01:00

Bij ventilatiesystemen A en C (*) kan de ventilatietoevoer in droge ruimten (woonkamer, slaapkamers …) gebeuren via regelbare toevoeropeningen in/op het buitenschrijnwerk of andere openingen in de buitenmuur. Als niemand u vraagt om de taak van verslaggever voor de regelbare toevoeropeningen op te nemen, verandert er in principe niets voor u.

Wordt u als bedrijf gevraagd om de rol van verslaggever voor de regelbare toevoeropeningen op te nemen, dan kan u:

 • Zich aanmelden in het Kwaliteitskader
 • Minstens 1 persoon laten kwalificeren voor het gedeelte ‘regelbare toevoeropeningen’. Hiervoor dient u te slagen voor een online toets met vragen over de regelbare toevoervoorzieningen.
 • Voor elke werf waar u wordt gevraagd als verslaggever voor de regelbare toevoeropeningen, de relevante gegevens invoeren in het online platform. Deze gegevens zijn dezelfde als die gegevens die u doorgeeft aan de EPB-verslaggever.

Klik hier voor meer info over de aanmelding en kwalificatie.

(*) Meer informatie over de ventilatiesystemen A/B/C en D, vindt u op de site van het Vlaamse Energie-Agentschap.

Voor EPB-verslaggevers

Moet ik voor de werf waar ik optreed als EPB-verslaggever de kosten betalen van het Kwaliteitskader?2017-02-06T13:16:46+01:00

Het is de coördinator die de dossiergebonden kosten van het Kwaliteitskader Ventilatie moet betalen. Dus als u zowel EPB-verslaggever als coördinator bent, moet u de werfgebonden kosten van het Kwaliteitskader betalen.

Ben ik verplicht op te treden als coördinator als er meerdere partijen zijn betrokken bij het Kwaliteitskader?2017-02-06T13:16:18+01:00

Volgens de energieprestatieregelgeving is de EPB-verslaggever niet verplicht om bijkomende taken op te nemen met betrekking tot het Kwaliteitskader. U kan er echter wel voor kiezen om bepaalde taken op te nemen, zoals die van coördinator.

Kan ik als EPB-verslaggever alle activiteiten uitvoeren die zijn voorzien in het Kwaliteitskader?2017-02-06T13:16:00+01:00

Volgens de energieprestatieregelgeving is de EPB-verslaggever niet verplicht om bijkomende taken op te nemen met betrekking tot het Kwaliteitskader. U kan er echter wel voor kiezen om (alle) taken op te nemen. De opdrachtgever beslist wie welke taken uitvoert. Het kan wel de opdracht van de EPB-verslaggever zijn om te voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Ventilatie.

FAQ

Bouwheren
Architecten
Aannemers
EPB-verslaggevers

Vindt u geen antwoord op uw vraag, aarzel niet om een mailtje te sturen naar ventilatie@bcca.be.

Voor bouwheren

Kan ik nu alleen nog een beroep doen op een installateur die erkend is binnen dit Kwaliteitskader?2017-02-06T13:01:23+01:00

Nee, het Kwaliteitskader stelt geen eisen aan de installateur van de ventilatie-installatie. Elke installateur kan de werken dus uitvoeren. Alleen de rapportering dient te gebeuren door een erkende verslaggever.

Kan ik nog zelf een ventilatie-installatie plaatsen?2017-02-06T13:00:38+01:00

Ja. Als eigenaar kan u zelf bepaalde of alle werken uitvoeren. Binnen het Kwaliteitskader is het wel essentieel dat het ventilatievoorontwerp (VVO), de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) en het ventilatieprestatieverslag (VPV) worden opgemaakt door een erkende ventilatieverslaggever.

Betekent het Kwaliteitskader meer kosten voor mij?2022-11-02T16:36:29+01:00

Voor elk prestatieverslag betaalt u een bijdrage volgens de prijzentabel. Zijn er meerdere verslaggevers, dan betaalt u een toeslag.

Daarnaast betalen de verslaggevers ook voor hun erkenning binnen het Kwaliteitskader (toetsen, vaste jaarlijkse kost) en voor de vaststellingen en rapportering. Verder heeft het Kwaliteitskader ook een mogelijke impact op de kostprijs van de ventilatie-installatie.

 • Gebeuren het ontwerp en de uitvoering zonder een Kwaliteitskader correct, dan zorgt het Kwaliteitskader niet voor extra kosten.
 • Gebeuren het ontwerp en de uitvoering zonder Kwaliteitskader niet conform de specificaties, dan verhoogt de kans op een meerprijs voor de installatie.

Tot slot kan het Kwaliteitskader een impact hebben op het energieverbruik.

Levert de installatie geen of te kleine debieten, dan gaat het energieverbruik nodeloos omhoog. Een correcte rapportering over de ventilatiedebieten daarentegen, beperkt het aantal te hoge debieten en spaart dus energie en kosten.

De installateur en architect kunnen zelf ook verslaggever zijn. Loop ik dan niet meer risico op foutieve rapportering?2017-02-06T12:59:53+01:00

Bij dit Kwaliteitskader gebeuren veel controles via steekproeven. Zowel de installateur als de architect lopen altijd het risico op controle waardoor de betrouwbaarheid van correcte rapportering groter wordt. Verder moeten alle erkende verslaggevers hun bekwaamheid aantonen via een online toets. Om correct mechanische debieten te controleren, is er ook een praktische test. 10% van de ingediende verslagen worden online gecontroleerd (zonder werfbezoek). 10% van de werven worden ter plaatse gecontroleerd, ofwel tijdens de meting of net nadat die metingen beëindigd zijn.

Wat als ik mijn ventilatieprestatieverslag kwijt ben?2020-02-27T15:52:12+01:00

Als u de unieke code van uw woning kent, kan u het prestatieverslag downloaden op de website zoals vermeld op uw ventilatieprestatieverslag.

Als u deze code niet meer heeft, neem dan contact op met uw ventilatieverslaggever en vraag de unieke code.

Hoe kan ik controleren of mijn ventilatieprestatieverslag conform de voorschriften is?2020-02-27T15:54:04+01:00

Elk prestatieverslag heeft een unieke code waarmee u op de website zoals vermeld op het ventilatieprestatieverslag eenvoudig kan controleren of het verslag is opgesteld binnen het Kwaliteitskader van BCCA vzw. U kan de referentiecode op de documenten ingeven op deze website en zo nakijken of het document in de databank overeenstemt met de versie waarover u beschikt.

Waarom is het Kwaliteitskader belangrijk voor mij als bouwheer/opdrachtgever?2017-02-06T13:21:13+01:00

Uit studies in eigen land, maar ook in Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld, blijkt dat veel residentiële ventilatie-installaties niet presteren conform de specificaties. Voorbeelden van niet-conforme prestaties zijn:

 • Onvoldoende debiet waardoor er een grotere kans bestaat op een onvoldoende luchtkwaliteit
 • Te groot debiet waardoor er onnodig energieverbruik is en er meer kans bestaat op lawaaihinder
 • Tochtproblemen
 • Akoestische problemen
 • Slechte plaatsing van de luchtinlaat met een slechte kwaliteit van de ventilatielucht tot gevolg
 • Lekken in de ventilatiekanalen waardoor verse lucht niet op de juiste plaats wordt afgeleverd en de vervuilde lucht niet op de juiste plaats wordt afgezogen
 • Installaties die te veel elektriciteit verbruiken
 • Installaties waarvan de onderdelen niet toegankelijk zijn om op een correcte manier te onderhouden

Als er veel lawaaihinder en/of tocht is, wordt de installatie vaak in de laagste stand of helemaal niet gebruikt. Veel installaties verhogen zo het risico voor de gezondheid, geven comfortklachten en/of verbruiken te veel energie.

In Zweden bijvoorbeeld wordt er op een pragmatische wijze gecontroleerd of ventilatie-installaties correct functioneren. De meerkost voor die controle is beperkt en rendeert op langere termijn.

Voor architecten

Zijn wijzigingen tussen het ventilatievoorontwerp (VVO) en ventilatieontwerpspecificaties (VOS) toegelaten?2017-02-06T13:23:35+01:00

Het VVO geeft de opdrachtgever informatie over de karakteristieken van de ventilatie-installatie. Zoals bij alle aspecten van de EPB-regelgeving is het geen enkel probleem om na de startverklaring het concept van het gebouw en de ventilatie-installatie te wijzigen. Maar zoals voor alle wijzigingen na de start van de werken, is het ook hier aangeraden om de opdrachtgever en de andere partijen in het bouwproces uitdrukkelijk op de hoogte te brengen van die wijzigingen. Zo vermijdt u discussies achteraf, mocht de installatie drastisch verschillen van die in het ventilatievoorontwerp (VVO).

Het is niet nodig om al deze wijzigingen aan te melden in de databank van BCCA vzw.

Kan ik de rol van coördinator van Kwaliteitskader opnemen?2017-02-06T13:22:49+01:00

Vanuit de wetgeving is er geen enkele verplichting, maar evenmin is er een verbod om bijkomende taken op te nemen. U kan dus optreden als coördinator. Uw taak kan daarbij beperkt zijn tot de coördinatie, maar u kan ook beslissen om bv. het ventilatievoorontwerp (VVO) te maken.

Welke extra taken krijg ik door dit Kwaliteitskader?2017-02-06T13:22:33+01:00

Vanuit de wetgeving krijgt de architect geen bijkomende taken. Er zijn echter wel taken die de architect kan opnemen. Een aantal voorbeelden:

 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) opmaken omdat dit nauw aansluit op het globaal ontwerp van het gebouw.
 • De ventilatieontwerpspecificaties (VOS) opmaken omdat dit nauw aansluit bij het lastenboek voor de ventilatie-installatie.

De overige taken kunnen door andere partijen worden opgenomen.

Voor aannemers

Ik ben installateur. Ben ik verplicht een opleiding te volgen?2022-12-07T11:41:31+01:00

Er is binnen het Kwaliteitskader geen enkele verplichting om een opleiding te volgen. Het kan echter wel nuttig zijn. U kan kiezen uit deze types opleiding:

 • Opleidingen die focussen op kennis om correct te werken binnen het Kwaliteitskader. Deze opleidingen gaan niet in over de kennis om een ventilatie-installatie goed te ontwerpen en uit te voeren, maar alleen over de correcte rapportering.
 • Opleidingen die focussen op het goede ontwerp en/of de goede uitvoering van een residentiële ventilatie-installatie die beantwoordt aan vooropgestelde prestatie-eisen.

U vindt meer informatie over opleidingen op de site van Buildwise.

Ik installeer mechanische ventilatiesystemen? Ben ik verplicht een opleiding te volgen?2017-02-06T13:15:14+01:00

Het Kwaliteitskader stelt geen formele vereisten aan de competenties van ontwerpers en uitvoerders. Dat betekent dat iedereen een ventilatie-installatie kan ontwerpen en uitvoeren. Wat echter wel nieuw is voor mechanische ventilatie binnen het kwaliteitskader: voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2016 moeten de mechanische debieten en de elektrische prestaties van de ventilatoren verplicht worden gemeten. Deze evaluatie moet verplicht gebeuren door een verslaggever die erkend is binnen het Kwaliteitskader voor mechanische ventilatie.

Als installateur heeft u 2 mogelijkheden:

 • Uw bedrijf is niet erkend als verslaggever voor mechanische ventilatie:

De installatie moet worden geëvalueerd door een externe erkend verslaggever. Om te garanderen dat de mechanische debieten conform de vereisten zijn, is het wenselijk dat u zelf ook controleert of de installatie goed is afgeregeld.

 • Uw bedrijf heeft minstens 1 erkend verslaggever voor mechanische ventilatie:

In dat geval kan die verslaggever uw eigen installaties inregelen en rapporteren. Het praktisch invoeren van de gerapporteerde gegevens in de databank kan u eventueel laten doen door een administratieve kracht.

Kan ik als aannemer het Ventilatievoorontwerp (VVO) wijzigen?2017-02-06T13:14:57+01:00

Als uitvoerder van de werken bent u binnen het kwaliteitskader niet verplicht het ventilatievoorontwerp (VVO) te volgen. Wat voor u wel bindend is, zijn de voorschriften van de opdrachtgever of de voorschrijver. Hierbij zijn de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) belangrijk. Het lastenboek kan echter bijkomende specificaties opleggen, maar die staan los van het Kwaliteitskader. Stelt u ook de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) op, dan controleert u wel beter wat is voorzien in het ventilatievoorontwerp (VVO). Zoals bij alle aspecten van de EPB-regelgeving is het geen enkel probleem om na de startverklaring het concept van het gebouw en de ventilatie-installatie te wijzigen. Maar zoals voor alle wijzigingen na de start van de werken, is het ook hier aangeraden om de opdrachtgever en de andere partijen in het bouwproces uitdrukkelijk op de hoogte te brengen van die wijzigingen. Zo vermijdt u discussies achteraf, mocht de installatie drastisch verschillen van die in het ventilatievoorontwerp (VVO).

Ik plaats binnendeuren. Wat verandert er voor mij?2020-02-27T16:00:15+01:00

Bij alle ventilatiesystemen moet er gerapporteerd worden over de doorstroomopeningen. Als niemand u vraagt om de taak van verslaggever voor de doorstroomopeningen op te nemen, verandert er in principe niets voor u. Wordt u als bedrijf gevraagd om de rol van verslaggever voor doorstroomopeningen op te nemen, dan kan u

 • Zich aanmelden in het kwaliteitskader.
 • Minstens 1 persoon laten kwalificeren voor het gedeelte ‘doorstroomopeningen’. Hiervoor dient u te slagen voor een online toets met vragen over de doorstroomopeningen.
 • Voor elke werf waar u wordt gevraagd als verslaggever voor de doorstroomopeningen, de relevante gegevens invoeren in het online platform. Deze gegevens zijn dezelfde als die gegevens die u doorgeeft aan de EPB-verslaggever.

Klik hier voor meer info over de aanmelding en kwalificatie.

Ik ben schrijnwerker en ik plaats ramen en deuren. Wat verandert er voor mij?2022-11-02T16:37:17+01:00

Bij ventilatiesystemen A en C (*) kan de ventilatietoevoer in droge ruimten (woonkamer, slaapkamers …) gebeuren via regelbare toevoeropeningen in/op het buitenschrijnwerk of andere openingen in de buitenmuur. Als niemand u vraagt om de taak van verslaggever voor de regelbare toevoeropeningen op te nemen, verandert er in principe niets voor u.

Wordt u als bedrijf gevraagd om de rol van verslaggever voor de regelbare toevoeropeningen op te nemen, dan kan u:

 • Zich aanmelden in het Kwaliteitskader
 • Minstens 1 persoon laten kwalificeren voor het gedeelte ‘regelbare toevoeropeningen’. Hiervoor dient u te slagen voor een online toets met vragen over de regelbare toevoervoorzieningen.
 • Voor elke werf waar u wordt gevraagd als verslaggever voor de regelbare toevoeropeningen, de relevante gegevens invoeren in het online platform. Deze gegevens zijn dezelfde als die gegevens die u doorgeeft aan de EPB-verslaggever.

Klik hier voor meer info over de aanmelding en kwalificatie.

(*) Meer informatie over de ventilatiesystemen A/B/C en D, vindt u op de site van het Vlaamse Energie-Agentschap.

Voor EPB-verslaggevers

Moet ik voor de werf waar ik optreed als EPB-verslaggever de kosten betalen van het Kwaliteitskader?2017-02-06T13:16:46+01:00

Het is de coördinator die de dossiergebonden kosten van het Kwaliteitskader Ventilatie moet betalen. Dus als u zowel EPB-verslaggever als coördinator bent, moet u de werfgebonden kosten van het Kwaliteitskader betalen.

Ben ik verplicht op te treden als coördinator als er meerdere partijen zijn betrokken bij het Kwaliteitskader?2017-02-06T13:16:18+01:00

Volgens de energieprestatieregelgeving is de EPB-verslaggever niet verplicht om bijkomende taken op te nemen met betrekking tot het Kwaliteitskader. U kan er echter wel voor kiezen om bepaalde taken op te nemen, zoals die van coördinator.

Kan ik als EPB-verslaggever alle activiteiten uitvoeren die zijn voorzien in het Kwaliteitskader?2017-02-06T13:16:00+01:00

Volgens de energieprestatieregelgeving is de EPB-verslaggever niet verplicht om bijkomende taken op te nemen met betrekking tot het Kwaliteitskader. U kan er echter wel voor kiezen om (alle) taken op te nemen. De opdrachtgever beslist wie welke taken uitvoert. Het kan wel de opdracht van de EPB-verslaggever zijn om te voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Ventilatie.

Ga naar de bovenkant