BCCA vzw krijgt vaak vragen over het correct uitvoeren en rapporteren van ventilatiemetingen. In dit artikel willen we graag wat raad meegeven in verband met de rapportering en de meting van de ventilatieprestaties.

In overleg met de consultatiecommissie werd er een document opgesteld dat enkele praktische uitdagingen bij het opmeten van ventilatiedebieten bespreekt. U vindt hierin meer informatie over o.a. de kalibratie van de debietsmeter en moeilijk of niet meetbare ventielen.

Tijdens de inspecties stellen de inspecteurs van BCCA vzw soms vast dat de debieten zoals gemeten op de werf niet worden overgenomen in het EPB-bestand dat wordt opgeladen als prestatieverslag. Als verslaggever mechanische ventilatie moet u het laatste meetrapport met de meetgegevens zoals gerapporteerd in de webapplicatie (en dus niet bv. een eerder inregelrapport) aan de coördinator bezorgen. Daarvoor kan de template van BCCA of van VEA gebruikt worden. We raden de coördinator aan om dit meetrapport als stavingsstuk op te laden in de webapplicatie om verwarring te vermijden.

Lees alles over het ventilatieprestatieverslag

Om een vlot verloop van de inspecties te garanderen is het belangrijk dat de planning correct gebeurt. Een meting moet ten laatste de dag voorafgaand aan de meting ingegeven worden in de webapplicatie (vóór 24u). Indien een meting de dag zelf wordt ingepland, moet u hiervoor onze helpdesk (02 238 24 48 of ventilatie@bcca.be) contacteren. Als een geplande meting niet plaatsvond op de aangegeven dag, moet deze opnieuw gepland worden.

Lees alles over controles en handhaving door BCCA vzw