Op 7 mei werd het nieuwe online platform voor het kwaliteitskader ventilatie door BCCA vzw in gebruik genomen. Er werd voornamelijk ingezet op gebruiksvriendelijkheid, maar er werden ook heel wat nieuwe elementen op vraag van gebruikers en stakeholders verwerkt. We zetten dus voor u graag de vernieuwde werking even in de kijker.

De coördinator maakt het dossier op op basis van een .qfv-bestand. Dit is de export voor het kwaliteitskader ventilatie uit de EPB-software. Op die manier worden de projectstructuur (gebouwen, EPB-eenheden en ruimtes) en de gegevens van de ventilatie-installatie overgenomen in het dossier. Na betaling van de initiële dossierkost, kan de coördinator de verschillende deelverslaggevers uitnodigen. Wanneer deze hun taak hebben aanvaard, kan de verslaggeving beginnen.

Het ventilatievoorontwerp (VVO) wordt opgemaakt voor elk gebouw door een bouwplan op te laden. Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Van zodra dit voorontwerp werd gevalideerd, kan de coördinator van het dossier het document downloaden. De coördinator kan het document dan overhandigen aan de bouwheer en de EPB-verslaggever zodat deze laatste de starverklaring kan opmaken.

Nieuw is de toevoeging van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS). Deze leggen meer in detail vast hoe de ventilatie-installatie er moet uitzien en welke concrete prestaties, zoals beschreven in de STS-P 73-1, ze zal moeten leveren, en kan deel uitmaken van het lastenboek. Daardoor is er zowel voor de opdrachtgever als voor de installateur duidelijkheid over de verwachte en te leveren prestaties, waardoor discussie achteraf kan worden vermeden. Alle ventilatiecomponenten die aanwezig zijn in de .qfv-file worden in het dossier overgenomen. U kan indien nodig wijzigingen of aanvullingen doen. Na validatie kan de coördinator van het dossier het document downloaden. De ventilatie-installateur kan zijn prijsofferte opmaken op basis van deze ventilatieontwerpspecificaties.

De volledige rapportering van alle deelaspecten van het ventilatieprestatieverslag (VPV) gebeurt in het online platform zelf. Dit voor alle deelaspecten van ventilatie-installatie (mechanische ventilatie, doorstroomopeningen en indien van toepassing regelbare toevoeropeningen en regelbare afvoeropeningen). Componenten kunnen geselecteerd worden uit de EPBD-productgegevensdatabank . De coördinator kan – na afrekening van het dossier – het prestatieverslag met daarin alle informatie over de geïnstalleerde ventilatie-installatie vervolgens downloaden. Dit kan in .vpv-formaat dat kan opgeladen worden in de EPB-software of in .pdf-formaat voor de bouwheer.

Om de administratieve lasten te beperken, is het op vraag van de gebruikers mogelijk om vooraf een zelfgekozen saldo op te laden. Zo zijn er geen transacties en facturen per dossier nodig. Er is een volledig overzicht van opgemaakte facturen en afgerekende diensten beschikbaar in het online platform.

Lees meer over ventilatieverslaggeving