BCCA vzw controleert via steekproeven zowel de aangemelde debiet- en vermogensmetingen, alsook de opgeladen documenten bij aanvraag van het ventilatieprestatieverslag (VPV). Deze controles kunnen ter plaatse of op basis van de opgeladen bestanden worden uitgevoerd. Indien er na aanvraag van het VPV nog een controle ter plaatse wenselijk is, zal BCCA vzw contact opnemen met de coördinator van het dossier. We hebben reeds enkele jaren ervaring met dergelijke inspecties binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid waardoor we deze inspecties efficiënt kunnen uitvoeren.

Bij een controle ter plaatse (in situ controle) zal een BCCA inspecteur de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties controleren. Bij een desktop controle zullen de opgeladen documenten worden gecontroleerd op correctheid en volledigheid. Er zijn vier mogelijkheden voor dergelijke inspecties:

  • op basis van de ventilatiemeting (na eind sms of ingave van debieten in de applicatie): daarbij wordt betrouwbaarheid van de meting (oa. aanwezigheid gekwalificeerde verslaggever, correct gebruik van meetapparatuur, …) en het gerapporteerde meetresultaat gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen zoals roosters of de ventilatie-unit) worden waargenomen door de inspecteur
  • tijdens ventilatiemeting (na start, voor eind SMS ventilatie of ingave van debieten in de applicatie): daarbij wordt de betrouwbaarheid van de meting gecontroleerd, maar kunnen ook andere aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
  • tijdens inspectie binnen het kwaliteitskader luchtdichtheid: daarbij kunnen verschillende aspecten van de ventilatie-installatie (vaste elementen) worden waargenomen door de inspecteur
  • op basis van VPV desktopcontrole: daarbij wordt de rapportering gecontroleerd op basis van waarnemingen, correctheid en volledigheid van rapporteren, hierbij is het nog mogelijk om een afspraak te maken met de coördinator om ter plaatse verdere waarnemingen te doen

Een in situ controle zal dus meestal worden uitgevoerd wanneer de ventilatieverslaggever mechanische ventilatie ter plaatse is. Na het versturen van de eind sms of het ingeven van de meetresultaten in de webapplicatie, moet u nog enkele minuten op de werf aanwezig blijven. Wanneer een inspectie gepland is, zal de inspecteur u binnen enkele minuten contacteren om u hiervan op de hoogte te brengen. Om de inspectie vlot te laten verlopen is het daarom aangewezen om uw GSM-nummer in de applicatie op te geven. Van elke inspectie wordt een inspectieverslag opgesteld met de vaststellingen. De aanwezige ventilatieverslaggever kan dit nalezen, kan eventueel opmerkingen toevoegen en moet dit vervolgens ondertekenen. Het verslag wordt nadien per e-mail opgestuurd naar de ventilatieverslaggever.

Een desktop controle wordt steeds uitgevoerd tijdens de vijf werkdagen na finalisatie van het ventilatieprestatieverslag. Wanneer er vaststellingen werden gedaan, zal het verslag per e-mail worden opgestuurd naar de coördinator van het dossier.

Lees alles over het ventilatieprestatieverslag en de controles uitgevoerd door BCCA vzw