Het opgenomen vermogen van de ventilator meten

De bouwheer kan in een correct ontworpen en geïnstalleerde ventilatie-installatie enkele E-peilpunten winnen door het werkelijk opgenomen elektrisch vermogen van de ventilator(en) bij het nominale debiet te laten opmeten en gebruiken in de EPB-aangifte

In het algemeen zal een ventilator lichtjes overgedimensioneerd worden: men vindt immers zelden een ventilatie-unit die exact het ontwerpdebiet levert. Dit betekent in de praktijk dat de ventilatoren minder verbruiken dan het maximum dat vermeld wordt dan in EPB-databank.

Het is niet verplicht om het ventilatorvermogen op te meten. Dit kan immers niet altijd op een veilige manier gebeuren. Om de kwalificatie verslaggever Mechanische ventilatie te halen moet de verslaggever Mechanische ventilatie echter wel aantonen dat hij het vermogen van een ventilator correct kan opmeten.

De minister heeft specifieke eisen opgelegd voor de vermogensmeters die mogen gebruikt worden in het kader van de EPB-verslaggeving. Deze staan vermeld op de website en in het ministerieel besluit met bijkomende specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van de ventilatoren.

BCCA vzw kan omwille van haar onpartijdigheid geen lijsten van vermogensmeters die aan de eisen voldoen publiceren of suggesties voor toestellen doen. Er zijn verschillende toestellen op de markt die beantwoorden aan de gestelde criteria.

Als u als verslaggever van plan bent om een vermogensmeter aan te kopen, let er dan op dat de specificaties van het toestel duidelijk vermelden dat het toestel aan de eisen voldoet. Als dit niet duidelijk is, vraagt u best aan de fabrikant of verdeler of aan de eisen van het ministerieel besluit voor vermogensmeters voldaan is. Let er ook op dat aan deze vereisten voldaan is voor het bereik van residentiële ventilatie-units: typisch zal u vermogens lager dan 500W (stroomsterkte minder dan 4A) vaststellen. Als u toch twijfels zou hebben over een toestel, kan u ook informeren bij ventilatie@bcca.be.

Tenslotte is het ook van belang dat de vermogensmeter u toelaat metingen uit te voeren op een veilige wijze.

2017-06-30T14:28:37+00:00