Vier jaar geleden heeft BCCA vzw het kwaliteitskader ventilatie gelanceerd op vraag van de belanghebbende partijen en na publicatie van het ministerieel besluit. Om de perceptie van de werking van het kwaliteitskader en meer specifiek de werking van BCCA vzw en het nieuwe online platform te evalueren, werd in december 2019 in samenwerking met een extern bureau een online enquête uitgevoerd bij de gebruikers van het online platform en de stakeholders. We geven hier een aantal van de belangrijkste en meest in het oog springende resultaten van deze marktbevraging.

Volgens de meeste deelnemers aan de enquête is er een merkbare verbetering van de algemene kwaliteit van de ventilatie-installaties.

De rapportering wordt door een vrij groot aantal betrokkenen als redelijk complex ervaren. Het is inderdaad niet evident om tot een volledige rapportering van de ventilatie-installatie te komen: het voorontwerp wordt immers reeds bij de startverklaring geëist en de meting van de debieten kan pas gebeuren als de volledige installatie is afgewerkt. Tussen deze twee momenten ligt ongeveer 2 jaar voor de dossiers die in de databank geregistreerd worden. Bovendien is de verantwoordelijkheid voor de verschillende aspecten gespreid over verschillende partijen: de installateur van de ventilatie-unit is in de meeste gevallen niet betrokken bij de plaatsing van de binnendeuren. Deze laatste zijn wel belangrijk voor de doorstroming van de lucht door de woning.

De belangrijkste drivers voor de vastgestelde kwaliteitsverbetering zijn de verplichte debietmetingen, het verplichte VPV, het VVO en de werfcontroles.

Er is ook gevraagd naar welke niet-EPB gerelateerde aspecten men graag behandeld zou zien binnen het BCCA Kwaliteitskader. Zoals uit de grafiek blijkt zijn er tal van aspecten die men ofwel verplicht ofwel als optioneel wenst te zien binnen het Kwaliteitskader.

4 maart 2020