Het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw werd bijna vier jaar geleden operationeel na publicatie van het ministerieel besluit en op vraag van de betrokken partijen. Om een grondige evaluatie te doen naar de perceptie van de werking van het kwaliteitskader en meer specifiek de werking van BCCA vzw en het nieuwe online platform, werd besloten om in samenwerking met een extern bureau een marktbevraging uit te voeren. Deze enquête werd per e-mail verstuurd naar meer dan 2000 geadresseerden. Om een zo breed en correct mogelijk beeld te krijgen, hopen we op vele reacties. De resultaten worden eind januari verwacht en zullen in 2020 voorgesteld worden aan de stakeholders.

U kan hier deelnemen aan de enquête tot en met 19 december indien u nog niet heeft deelgenomen. Stuur deze link ook door naar anderen die hun mening over het kwaliteitskader willen geven.

11 december 2019