Tot op heden was het niet mogelijk om kwalificaties behaald via online theoretische toetsen en de praktijktest binnen een bepaald bedrijf ook te activeren binnen een ander bedrijf. Dit was een expliciete vraag van de stakeholders en was dus niet zo voorzien in de software.

Aangezien de vraag om de kwalificaties toch over te dragen steeds vaker werd gesteld, heeft BCCA vzw samen met de stakeholders beslist om dit aan te passen.

Indien u geslaagd bent voor een theoretische toets of praktijktest en u deze wenst te activeren binnen een ander bedrijf, kan u daarvoor een aanvraag doen via ventilatie@bcca.be met vermelding van uw naam en het bedrijf waarvoor u deze kwalificatie heeft behaald en naar welk bedrijf u deze wenst over te zetten.

Lees alles over evaluatie als erkend ventilatieverslaggever