Om erkend te worden als ventilatieverslaggever ‘Mechanische Ventilatie’ door het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw, moet u eerst slagen voor de online theoretische toets en vervolgens een praktijktest afleggen.

Sinds de opstart van het kwaliteitskader werden al 211 praktische testen afgelegd.

U kan zich aanmelden voor de praktische test via de webapplicatie, op dezelfde manier als u zich aanmeldt voor de theoretische toets: kies in de linker kolom onder menu“Bedrijf” voor “Examens”, en klik dan op “Nieuwe uitnodiging”, duidt de juiste gebruiker aan en kies onder Product voor “Kwalificatietoets Verslaggever Mechanische ventilatie voor het kwaliteitskader ventilatie (praktisch)”. Bij de uitnodiging voor de test zal u nu geen vragenlijst krijgen, maar een agenda met momenten waarop de praktische test kan afgelegd worden. U ziet ook waar de praktische test georganiseerd wordt. Als u de reservatie gemaakt heeft, krijgt u van BCCA vzw een mail waarin de reservatie (locatie en uur) bevestigd worden. Meer informatie over de procedure, kan u vinden in de handleiding, p.11 en p.16.

Meldt u tijdig aan voor de test en zorg ervoor dat de apparatuur die u meebrengt gekalibreerd is en dat u ook de kalibratiebewijzen meebrengt naar de praktische test. Voorzie 1 uur voor het afleggen van de praktische test.

Hoewel dat geen strikte vereiste is, raden wij aan om vóór u naar de test komt, al eens te oefenen met de apparatuur. Lees ook zeker de handleiding van de apparatuur na, zodat u tijdens de test de juiste instellingen gebruikt om debieten en vermogens op te meten.

Lees alles over de praktijktest >

30 juni 2017