Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de eigenschappen van de doorstroomopeningen (DO). De verslaggever ‘DO’ is verantwoordelijk voor het verslag over de productprestaties van de geïnstalleerde doorstroomopeningen. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer informatie over het aanpak van de kwaliteitskader in de huidige webapplicatie kan u hier bekijken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Voor doorstroomopeningen maakt men onderscheid tussen grote openingen, doorstroomroosters en spleten onder binnendeuren.

De regels voor grote openingen zijn terug te vinden in de EPB-pedia van VEA.

Met doorstroomroosters worden producten bedoeld die in de muur, in de deur of in het kader rond de deur worden ingewerkt. Niet eender welk rooster is een geldige doorstroomopening: het debiet bij 2Pa drukverschil over het rooster moet gekend zijn. Vaak worden deze roosters gemaakt omdat ze esthetischer zijn dan een spleet onder de deur en ze akoestisch dempend zijn.

Als de doorstroomopening een spleet onder de binnendeur is, dan is de netto oppervlakte gelijk aan de hoogte van de spleet gemeten vanaf het afgewerkte vloeroppervlak tot aan de onderzijde van de deur, vermenigvuldigd met de breedte van de deuropening, zie ook de EPB-pedia van VEA. Als breedte van de deuropening mag de dagmaat worden ingevoerd, zonder rekening te houden met de aanslaglatten. Als de vloerbekleding nog niet is geplaatst, wordt bij het opmeten (tussen de onderzijde van de deur en de uitgemeten nul-vloerpas) rekening gehouden met de dikte van de toekomstige vloerbekleding. Bij tapijt, keramische tegels … zal dat meestal 1 cm zijn, terwijl parket, natuursteentegels … dikker zullen zijn. Als de vloerbedekking nog niet gekend is, wordt er bij ontstentenis gerekend met een dikte van 1 cm. Een spleet onder de binnendeur is pas een geldige doorstroomopening als ze minstens 5 mm hoog is.

Let ook op als de vloerafwerking tussen beide ruimtes verschillend is. Als er een overgangsprofiel geplaatst wordt zoals in de foto hierboven zal de hoogte van de spleet kleiner zijn dan de spleet onder de geopende deur.

Indien een binnendeur nog niet aanwezig is wanneer het VPV wordt opgesteld, rapporteert u de deuropening als een grote opening. De deur die later zal geïnstalleerd worden, moet wel toelaten het doorstroomdebiet gerealiseerd wordt.

Lees alles over het rapporteren van doorstroomopeningen