Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de eigenschappen van de regelbare toevoeropeningen (RTO). De verslaggever ‘RTO’ is verantwoordelijk voor het verslag over de productprestaties van de geïnstalleerde regelbare toevoeropeningen. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer informatie over het aanpak van de kwaliteitskader in de huidige webapplicatie kan u hier bekijken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Een belangrijke groep van RTO’s vormen de roosters met een variabele lengte, waarvan het totale debiet dus afhangt van de lengte van het rooster en de producteigenschappen van het rooster zoals de nuldebietlengte (L0) en het debiet per lopende meter (q0) van het rooster. Deze producteigenschappen worden bepaald in een labo en kan u terugvinden in documentatie van de fabrikant of op de website www.epbd.be, productgroep 4.1.

Ook de lengte van het rooster moet correct gerapporteerd worden. Voor de lengte van het rooster kunnen twee definities gebruikt worden. In de toelichtingsfiche van de RTO’s opgenomen in databank op www.epbd.be staat een definitie die kan verschillen van de definitie die gehanteerd wordt door het VEA, beschreven op de EPB-pedia.

In de EPB-productgegevens databank wordt voor de lengte van de RTO telkens de zaagmaat, van binnenuit gemeten genomen. Deze staat los van de dagmaat van de RTO.

VEA hanteert volgende definitie voor de lengte van de RTO:

  • Voor een RTO op het venster, dus geplaatst op het raamprofiel:
    • Als de kopstukken (= blinde stukken zonder ventilatieopeningen) elk smaller zijn dan 2 cm: de dagmaat van het venster (= vensterbreedte, gemeten tussen de dagkanten langs de buitenzijde)
    • Als de kopstukken elk breder zijn dan 2 cm: de gemeten dagmaat verminderd met de kopstukken
  • Voor een RTO in een venster, dus geplaatst op het glas:
    • De gemeten lengte van het rooster, verminderd met de kopstukken

In de praktijk zullen beide definities een verschil in lengte opgeven van minder dan 10cm. In overleg met de consultatiecommissie werd beslist dat beide definities aanvaard zullen worden binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw.

Lees alles over het rapporteren van regelbare toevoeropeningen

10 juli 2018