Om als gekwalificeerd ventilatieverslaggever mechanische ventilatie debiet- en vermogensmetingen te mogen uitvoeren binnen het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw, moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Geslaagd zijn voor de theoretische toets Verslaggever mechanische ventilatie (MV)
  • Geslaagd zijn voor de praktijktest voor mechanische debieten en elektrisch vermogen
  • Gebruiksvergoeding voor het huidige gebruiksjaar betaald hebben voor deze verslaggever

Om binnen het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw metingen te mogen uitvoeren, is het belangrijk dat de betrokken ventilatieverslaggever over de juiste competenties beschikt en als verslaggever geactiveerd is binnen het kwaliteitskader. Dit betekent geslaagd zijn voor de theoretische toets Verslaggever mechanische ventilatie (MV) en de praktijktest voor het meten van mechanische debieten en elektrisch vermogen. Als deze testen niet bij BCCA vzw werden afgelegd, kan men hiervoor een vrijstelling aanvragen.

Bovendien is het belangrijk om voor de betrokken ventilatieverslaggever de gebruiksvergoeding voor het huidige gebruiksjaar te betalen. Op die manier staat deze verslaggever op de lijst van gekwalificeerde ventilatieverslaggevers en zal deze van BCCA vzw updates ontvangen via nieuwsbrieven, toegang hebben tot het gratis online leerplatform, ….

Als de inspecteur van BCCA vzw op de werf vaststelt dat de persoon die de metingen uitvoert niet op deze lijst van gekwalificeerde ventilatieverslaggevers mechanische ventilatie staat, zal de inspecteur een onaanvaardbare niet-conformiteit vaststellen (ONCP1 – De vaststellingen of metingen gebeurden niet door een BCCA-gekwalificeerde verslaggever). De bijhorende sanctie zal dan altijd een hermeting door een gekwalificeerde ventilatieverslaggever zijn.

Merk op dat het steeds nodig is om bij het inplannen van een meting de juiste ventilatieverslaggever aan te duiden. Enkel de gekwalificeerde personen kunnen worden geselecteerd.

Lees alles over procedures uitvoeren debietmetingen

23 november 2022