In het ventilatieprestatieverslag (VPV) worden alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem, die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in de verschillende deelaspecten. De verslaggever mechanische ventilatie voert de debiet- en optioneel vermogensmetingen uit en rapporteert ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het vraaggestuurde ventilatiesysteem.

Indien er vraagsturing aanwezig is, kunnen er bijkomende afvoerventielen geplaatst zijn in droge ruimtes. Hoewel deze debieten geen onderdeel zijn van de hygiënische ventilatie en in de EPB-aangifte dus niet verplicht op te nemen zijn, moeten deze debieten binnen het kwaliteitskader toch opgemeten worden. Het prestatieverslag geeft immers een volledig beeld van alle aspecten van de ventilatie-installatie. Deze debieten moeten echter niet in de nominale stand opgemeten worden, maar dit mag ook in een stand die speciaal bedoeld is voor deze bijkomende debieten.

Ook de reductiefactor van de vraaggestuurde ventilatie moet worden gerapporteerd volgens de geldende EPB-regelgeving. Wanneer het systeem opgenomen werd in de EPB-productgegevensdatabank mag de gedeclareerde reductiefactor gebruikt worden op voorwaarde dat de correctheid van de installatie werd gecontroleerd op basis van de checklist bij de EPB-productgegevensdatabank. Deze producten zullen in de toekomst ook toegevoegd worden in de productdatabank in het online platform.

Als het product niet opgenomen is in de EPB-productgegevensdatabank, moet men de juiste waarde selecteren uit de bijlage in de wetgeving “Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiële gebouwen (EPW)” en deze selectie ook motiveren.

Lees alles over het ventilatieprestatieverslag

11 december 2019