Vanaf 6 mei zal de nieuwe webapplicatie voor het kwaliteitskader ventilatie door BCCA vzw in gebruik genomen worden. De applicatie werd reeds voorgesteld aan twee testpanels van gebruikers en stakeholders en werd zeer positief onthaald.

Er werd voornamelijk ingezet op gebruiksvriendelijkheid, maar er werden ook heel wat nieuwe elementen op vraag van gebruikers en stakeholders verwerkt. Zo zal elk nieuw opgestart dossier ook de ontwerpspecificaties bevatten en zal de volledige rapportering van het prestatieverslag in de webapplicatie zelf gebeuren. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van producten uit de EPBD-databank. De coördinator zal het prestatieverslag met daarin alle informatie over de geïnstalleerde ventilatie-installatie vervolgens volledig afgewerkt aan de EPB-verslaggever kunnen overhandigen. Aangezien er een koppeling wordt voorzien met de EPB-software, zal de structuur van het dossier automatisch worden opgemaakt. De EPB-verslaggever zal ook de gerapporteerde prestaties kunnen inladen in het EPB-verslag, wat de kans op fouten aanzienlijk vermindert. Om de administratieve lasten te beperken, zal het op vraag van de gebruikers mogelijk zijn om vooraf een saldo op te laden zodat er geen transacties en facturen per dossier nodig zijn.

Om de nieuwe applicatie gebruiksklaar te maken, zullen alle gebruikers met hun kwalificaties en linken naar bedrijven overgezet worden. Dit betekent concreet dat tussen 29 april en 6 mei geen nieuwe bedrijven en gebruikers kunnen aangemaakt worden en geen online toetsen zullen kunnen worden afgelegd. Vanaf 6 mei zal dit enkel nog kunnen in de nieuwe applicatie. Dossiers zullen nog tot eind mei kunnen aangemaakt worden in de oude applicatie en bestaande dossiers zullen voorlopig nog afgewerkt kunnen worden in de oude applicatie.

We houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Kijk ook regelmatig op nieuws over de webapplicatie.

10 april 2019