Onze kantoren zullen gesloten zijn vanaf 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023. Vanaf 9 januari zijn we weer paraat om u met al uw vragen verder te helpen. Het blijft uiteraard wel mogelijk om ventilatiedossiers op te maken in het online platform en debietmetingen uit te voeren. Onze inspecteurs werken tijdens deze periode immers verder. Zij zullen ook tijdens deze feestweken met veel enthousiasme uw debietmetingen inspecteren.

Zoals elk jaar zullen de prijzen van onze diensten op 1 januari worden geïndexeerd. Zoals u weet, kijken we dit jaar tegen een flinke inflatie en dito indexering aan.  Deze indexatie is gebaseerd op de evolutie van de lonen zoals bepaald binnen het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200). Deze indexatie omvat de periodieke indexatie en de via Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) vastgelegde loonaanpassingen. De exacte index zal pas aan het einde van dit jaar gekend zijn, maar u houdt best rekening met een stijging van ongeveer 11%. Vanaf 1 januari kan u de exacte prijzen voor 2023 hier raadplegen.

Begin januari zal u, op voorwaarde dat u erkend was als verslaggever in 2022, een e-mail ontvangen om de gebruiksvergoeding te betalen voor 2023. Deze jaarlijkse gebruiksvergoeding bestaat uit een gedeelte voor het bedrijf en een gedeelte per gekwalificeerde ventilatieverslaggever. Het erkenningsjaar loopt van 1 maart tot eind februari. Indien deze vergoeding niet betaald wordt tegen eind februari, zal de toegang van uw bedrijf in het online platform worden beperkt vanaf 1 maart totdat de betaling wordt geregistreerd. Klik hier voor meer instructies.

BCCA vzw wenst u alvast fijne eindejaarsfeesten en veel inspiratie en ventilatieverslaggeving voor 2023

Lees alles over de Optivent tools

13 december 2022