Onze kantoren zullen gesloten zijn vanaf 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024. Vanaf 8 januari zijn we weer paraat om u met al uw vragen verder te helpen. Het blijft uiteraard wel mogelijk om ventilatiedossiers op te maken in het online platform en debietmetingen uit te voeren. Onze inspecteurs werken tijdens deze periode immers verder. Zij zullen ook tijdens deze feestweken met veel enthousiasme uw debietmetingen inspecteren.

Zoals elk jaar zullen de prijzen van onze diensten op 1 januari worden geïndexeerd. Deze indexatie is gebaseerd op de evolutie van de lonen zoals bepaald binnen het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200). Deze indexatie omvat de periodieke indexatie en de via Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) vastgelegde loonaanpassingen. De exacte index zal pas aan het einde van dit jaar gekend zijn, maar u houdt best rekening met een stijging van ongeveer 1,5%. Vanaf 1 januari kan u de exacte prijzen voor 2024 hier raadplegen.

Begin januari zal u, op voorwaarde dat u erkend was als verslaggever in 2023, een e-mail ontvangen om de gebruiksvergoeding te betalen voor 2024. Deze jaarlijkse gebruiksvergoeding bestaat uit een gedeelte voor het bedrijf en een gedeelte per gekwalificeerde ventilatieverslaggever. Het erkenningsjaar loopt van 1 maart tot eind februari. Indien deze vergoeding niet betaald wordt tegen eind februari, zal de toegang van uw bedrijf in het online platform worden beperkt vanaf 1 maart totdat de betaling wordt geregistreerd. Klik hier voor meer instructies.

Opleiding voor ventilatieverslaggevers 14 maart 2024

BCCA vzw organiseert een vrijwillige opleiding voor ventilatieverslaggevers op 14 maart 2024. Deze onderwerpen komen er aan bod:

 • De taken van de ventilatieverslaggever
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1
 • De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1
 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1
 • Meettoestellen om ventilatiedebieten en elektrisch vermogen te meten
 • Omgaan met meetfouten
 • De werking van het Kwaliteitskader Ventilatie van BCCA vzw:
  • Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers
  • Praktische informatie over de theoretische toets en de praktische test
  • Werken met het online platform voor ventilatieverslaggevers
  • Desktopcontroles en in-situ controles
  • Niet-conformiteiten en mogelijke sancties

Wanneer? Donderdag 14 maart 2024 van 9u00 tot 16u30 (Onthaal vanaf 8u30)
Waar? Hermeslaan 9, 1831 Diegem (kantoren van BCCA vzw)
Kostprijs? 250 EUR excl. BTW, inclusief broodjeslunch

NIEUW: BCCA is erkend als opleidingsinstelling door het VEKA voor het geven van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers. Deze opleiding komt in aanmerking voor 6u15 vorming met vrije inhoud.

Inschrijven kan via ventilatie@bcca.be vóór 7 maart.

BCCA vzw wenst u alvast fijne eindejaarsfeesten en veel inspiratie en ventilatieverslaggeving voor 2024.

15 december 2023