De beschrijving van het kwaliteitskader is het reglement met de bepalingen en afspraken waarnaar verwezen wordt vanuit de overeenkomst tussen BCCA vzw en de ventilatieverslaggevers. De nieuwe versie van het document kan u hier downloaden. In samenspraak met de consultatiecommissie werden volgende elementen toegevoegd of verduidelijkt:

  • §6.6.7: Het vermoedelijke einduur in de start sms (of rechtstreeks in het online platform) moet zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat. Dit kan ten vroegste 20 minuten na de start van de meting zijn. Indien uiteindelijk meer dan 20 minuten vroeger dan voorzien een eind sms wordt gestuurd, moet de verslaggever toch beschikbaar blijven voor inspectie tot het geplande einduur wanneer daar om gevraagd wordt door een inspecteur.
    Om een controle mogelijk te maken is de verslaggever verplicht om minstens 5 minuten telefonisch bereikbaar te zijn op het GSM-nummer waarmee de sms werd gestuurd. Indien de meter niet bereikbaar is, zal de inspecteur een voicemail bericht inspreken alsook een sms versturen naar de betrokken verslaggever. De inspecteur kan dan ook na deze 5 minuten vragen om ter plaatse te blijven of om terug te komen voor een inspectie. Indien dit een eerste keer voorvalt, kan dit gebeuren tot en met 15 minuten na het versturen van de eind sms. Indien dit reeds eerder voorviel, kan dit gebeuren tot en met 30 minuten na het versturen van de eind sms. Indien men de inspectie niet laat doorgaan, wordt dit gezien als een niet-conformiteit en zal er een hermeting op een later tijdstip worden gevraagd.
    Na contact met de ventilatieverslaggever heeft de inspecteur nog 15 minuten om ter plaatse te geraken.
  • §10: Voor elke meting moet de integriteit van de gebruikte apparatuur visueel gecontroleerd worden. Beschadigde of bevuilde apparatuur zal uitgesloten worden.
  • Bijlage 8: De tabel met sancties werd geactualiseerd op basis van vaststellingen en onnauwkeurigheden.
  • Er is een procedure uitgewerkt voor een kwalificatie op basis van examens afgelegd bij andere organisaties in §7.4. Het komt er op neer dat u de nodige documenten moet voorleggen die aantonen dat u een examen heeft afgelegd en welke competenties worden afgedekt door dit examen.