De beschrijving van het kwaliteitskader is het reglement met de bepalingen en afspraken waarnaar verwezen wordt vanuit de overeenkomst tussen BCCA vzw en de ventilatieverslaggevers. De nieuwe versie van het document kan u hier downloaden. In samenspraak met de consultatiecommissie werden volgende niet-conformiteiten toegevoegd aan Bijlage 8:

  • KNCP4: Procedure werd niet gevolgd zonder verhindering van inspectie
  • GNCP1: Procedure werd niet gevolgd. Hierdoor werd het uitvoeren van een inspectie verhinderd

Ook het document met praktische uitdagingen bij debiet- en vermogensmetingen zal binnenkort worden geüpdatet na overleg met de consultatiecommissie. U zal de nieuwe versie van het document hier kunnen raadplegen.