De beschrijving van het kwaliteitskader is het reglement met de bepalingen en afspraken waarnaar verwezen wordt vanuit de overeenkomst tussen BCCA vzw en de ventilatieverslaggevers. De nieuwe versie van het document kan u hier downloaden. In samenspraak met de consultatiecommissie werden volgende niet-conformiteiten toegevoegd aan Bijlage 8:

  • OPMA3: Het gemeten debiet ligt buiten het bereik van het meettoestel, maar minder dan of gelijk aan 15%
  • KNCM3: Debieten werden niet conform het document “Praktische uitdagingen” gemeten (eerste vaststelling)
  • GNCM10: Debieten werden niet conform het document “Praktische uitdagingen” gemeten (vanaf tweede vaststelling)

5 februari 2021