De beschrijving van het kwaliteitskader is het reglement met de bepalingen en afspraken waarnaar verwezen wordt vanuit de overeenkomst tussen BCCA vzw en de ventilatieverslaggevers. De nieuwe versie van het document kan u hier downloaden. In samenspraak met de consultatiecommissie werden volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Nieuw voorblad, opgemaakt in de nieuwe huisstijl van BCCA vzw
  • Toevoeging van richtlijnen voor het gebruik van het beeldmerk recognised ventilation reporter (§7.2.5).
  • Aangepaste formulering voor de indexering van de tarieven (§11.7)
  • Toevoeging van enkele niet-conformiteiten (Bijlage 8)
    • KNCR6 – RTO in natte ruimte werd niet gerapporteerd.
    • GNCR12 – de afmetingen van de DO, RTO en/of RAO in de opgeladen EPB-file komen niet overeen met de DO, RTO en/of RAO in het stavingsstuk.

18 maart 2022