De beschrijving van het kwaliteitskader is het reglement met de bepalingen en afspraken waarnaar verwezen wordt vanuit de overeenkomst tussen BCCA vzw en de ventilatieverslaggevers. De nieuwe versie van het document kan u hier downloaden.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen en toevoegingen, zoals besproken met de Consultatiecommissie, kan u raadplegen op pagina 4 van het reglement. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Opmaak volgens nieuwe huisstijl
  • Toevoeging §6.7 Communicatie over dossiers
  • Toevoeging §7.5 Eisen aan de BCCA examinatoren
  • Aanvulling §8 Reactieve processen
  • Aanpassing §11 Financiële aspecten

2 maart 2023