De beschrijving van het kwaliteitskader is het reglement met de bepalingen en afspraken waarnaar verwezen wordt vanuit de overeenkomst tussen BCCA vzw en de ventilatieverslaggevers. De nieuwe versie van het document kan u hier downloaden. In samenspraak met de consultatiecommissie werden volgende elementen toegevoegd:

  • Hoofdstuk niet-conformiteiten en sancties
  • Hoofdstuk over kalibratie van meettoestellen
  • Bijlages

Om de jaarlijkse prijsaanpassingen in lijn te brengen met de evolutie van de kosten voor de interne werking, die hoofdzakelijk worden bepaald door loonkosten van personeel, werd er gekozen om over te gaan op de index van de conventionele lonen voor bedienden in NACE BEL sector MA, zoals gebruikt wordt door adviesbureaus, architecten en ingenieurs. Volgende prijzen zijn geldig voor 2019:

Lees alles over de prijzen van een prestatieverslag

10 april 2019