Binnen het kwaliteitskader ventilatie zijn er 10 inspecteurs actief om de debietmetingen op de werf en de prestatieverslagen in het online platform te controleren volgens de procedures uit ons reglement. Hierbij zorgen we ervoor dat de inspecties zo goed mogelijk verdeeld zijn over de verschillende erkende bedrijven, rekening houdend met eventuele verhoogde controlefrequenties als gevolg van niet-conformiteiten.

Indien er tijdens inspecties afwijkingen worden vastgesteld ten opzichte van wat in de STS-P 73-1 en/of de procedures van het kwaliteitskader is voorgeschreven, wordt het dossier behandeld volgens Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

De 5 meest voorkomende afwijkingen die in 2021 werden vastgesteld bij desktop en in situ inspecties zijn:

  • GNCM1 – De debieten en/of vermogen gerapporteerd in de SMS of ingegeven in het online platform komen niet overeen met de debieten in het ventilatieprestatieverslag. Wees voldoende aandachtig met het doorsturen van de debieten via SMS of het ingeven ervan in het online platform. Deze debieten moeten de werkelijkheid weerspiegelen en zijn onderwerp van de in situ controle. Ook bij desktop controles zal er gecontroleerd worden of de gerapporteerde debieten overeenstemmen met wat er op de werf werd gerapporteerd. Dit is immers cruciaal in de controle van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen.
  • KNCP2 – De SMS-berichten werden te snel na elkaar gestuurd of de meting werd te snel afgerond in de webapplicatie. Er moet minimum 20 minuten zitten tussen de start van de meting (via SMS of online platform) en het doorsturen van de meetresultaten (via SMS of online platform).
  • KNCR3 – De rapportering is niet volledig: niet alle componenten van de ventilatie unit (ventilatoren, bypass, …) werden gerapporteerd. Zorg ervoor dat het ventilatieprestatieverslag conform is aan Werkgroepdocument B. Raadpleeg het document Correcte rapportering voor meer informatie hoe correct te rapporteren.
  • KNCP4 – Procedure werd niet gevolgd zonder verhindering van inspectie. Om controle te kunnen uitoefenen op de uitgevoerde metingen, geeft de verslaggever Mechanische ventilatie minstens één dag vooraf de planning voor deze metingen door. Bij aankomst op de werf wordt de meting aangemeld en bij afronden worden de resultaten doorgestuurd.
  • KNCM3 – De debieten werden niet conform het document ‘Praktische uitdagingen’ gemeten (eerste vaststelling). U moet rapporteren wat u meet en mag in geen enkel geval een correctie toepassen op het gemeten resultaat. Wanneer u twijfelt over een correcte uitvoeringsmethode bij moeilijk meetbare situaties, kan u steeds vooraf informeren via ventilatie@bcca.be.

De code komt overeen met de code in Bijlage 8 van de beschrijving van het kwaliteitskader.

Lees alles over controles en handhaving door BCCA vzw

30 november 2021