Sinds kort kan u enkele veelgestelde vragen raadplegen via het online helpcentrum of via de website. U kan hier vragen en antwoorden vinden voor zowel de oude webapplicatie als het online platform. Er zullen regelmatig nieuwe vragen aan deze pagina worden toegevoegd.

Het is niet altijd evident om een correcte debietmeting uit te voeren, het document Praktische uitdagingen kan u daarbij helpen. Kijk zeker ook eens in het nieuwe document Correcte rapportering. Daarin staat uitgelegd hoe u de prestaties van de ventilatie-installaties correct kan rapporteren, zodat ook de EPB-verslaggever deze correct kan overnemen in de aangifte.

30 november 2021