Er zijn geen wettelijke bepalingen in verband met het aansluiten van een mechanische ventilatieopening in een onverwarmde kelder (dus buiten het beschermde volume) op de ventilatie-unit. Dit is uiteraard wel afgeraden omdat zich dan koude lucht gaat mengen met warme. Dit kan het rendement van de warmtewisselaar verminderen en condensatieproblemen veroorzaken. Die debieten van de kelder moeten dan uiteraard wel ingerekend worden bij het gedeelte voorverwarming door de warmtewisselaar.

Het is wel verboden om toevoerlucht voor de mechanische ventilatie te voorzien via een onverwarmde kelder. Bij systeem D wordt expliciet de vereiste gesteld dat de mechanische toevoer gebeurt met verse ‘buitenlucht’ en dus niet via een kelder of een zolder. Voor een regelbare toevoeropening (RTO) kan dit mits voorwaarden wel.

30 november 2021