In het nieuwe online platform werd het opmaken van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) toegevoegd. Dit is geen wettelijke verplichting, maar is essentieel in het proces om tot een goedwerkend ventilatiesysteem te komen. Dit was dan ook een uitdrukkelijke vraag van de stakeholders bij de opstart van het kwaliteitskader.

De VOS zijn een hulpmiddel om een offerte op te vragen bij de installateur en leggen dus de concrete eisen vast voor de ventilatie-installatie, wat betreft de EPB-gerelateerde aspecten. Het voorontwerp is niet bindend en het ventilatieprestatieverslag geeft de gerealiseerde installatie weer. Een logische tussenstap is dat de bouwheer, op het moment dat de installatie moet besteld worden, aangeeft welke installatie hij nu precies wenst. Dat kan uiteraard nog veel gedetailleerder opgegeven worden dan enkel de EPB-gerelateerde aspecten wat nu in de webapplicatie mogelijk is (bv. welke kleur moeten de ventilatieroosters hebben?). Voorlopig moeten enkel de velden die beschikbaar zijn in de webapplicatie aangevuld worden.

De VOS kunnen opgesteld worden door iemand met de kwalificatie ontwerper. Verder zijn er geen beperkingen. In principe is dat de keuze van de bouwheer, dat kan dus de architect of de installateur of de EPB-verslaggever, … zijn.

Om de VOS op te maken in het online platform worden als basisgegevens de gegevens overgenomen uit de .qfv-file (export voor het kwaliteitskader ventilatie vanuit de EPB 3G software). Indien de .qfv-file alle correcte elementen bevat, kan dit dus eenvoudig overgenomen worden, maar de persoon die de VOS opmaakt heeft de mogelijkheid om deze nog aan te passen (bv. de debieten in balans brengen).