Ventilatieverslaggevers die binnen het Kwaliteitskader Ventilatie werken, geven het ventilatievoorontwerp in via de webapplicatie. Een gevalideerd VVO kan geconsulteerd worden in de databank van BCCA vzw met een unieke referentiecode. Op die manier kunnen betrokkenen bij het bouwproces nagaan of er een voorontwerp werd opgemaakt en wat het (oorspronkelijk) plan was voor de ventilatie van het bouwproject. BCCA vzw controleert vervolgens via steekproeven de vormelijke vereisten van het ventilatievoorontwerp.

Wat doet BCCA vzw met het VVO?

De ventilatieverslaggever ‘Ontwerp’ die door het Kwaliteitskader erkend is, laadt het ventilatievoorontwerp op in de webapplicatie van BCCA vzw en ontvangt een unieke referentiecode voor het indienen van de EPB-startverklaring. BCCA vzw controleert vervolgens via steekproeven de vormelijke vereisten van het VVO en geeft feedback aan de ventilatieverslaggever ‘Ontwerp’.

Sinds 1/1/2016 werden er al meer dan 2000 gevalideerde ventilatievoorontwerpen opgeladen in de databank van BCCA vzw.

Wat doet BCCA vzw niet met het VVO?

We maken geen technische studie van de componenten die worden vermeld in het VVO. We beoordelen evenmin of het VVO tot een goede en conforme ventilatie-installatie zal leiden. Het verslag dat we opstellen na een steekproefgewijze controle wordt alleen ter informatie bezorgd aan de opsteller van het geïnspecteerde VVO en geeft indicaties voor mogelijke verbeteringen voor volgende VVO’s. Kortom, BCCA levert geen conformiteitsbeoordeling.  

Het Kwaliteitskader Ventilatie – de stand van zaken

Binnen het Kwaliteitskader Ventilatie zorgt BCCA vzw voor een operationele webapplicatie waarin (erkende) verslaggevers deze taken kunnen uitvoeren:

  • Hun bedrijfsgegevens en profiel beheren
  • Deelnemen aan theoretische toetsen
  • Praktische testen reserveren
  • Dossiers aanmaken en daarin de administratieve gegevens beheren
  • Een structuur per gebouw/eenheid aanmaken
  • Deelaspecten toewijzen aan andere verslaggevers
  • Het ventilatievoorontwerp opladen en valideren
  • Voor Mechanische Ventilatie: de meting(en) plannen. Het is echter BCCA zelf die de metingen, die worden uitgevoerd, monitort in real time
  • Een EPB-bestand (XML-export) opladen en valideren
  • Een takenlijst opstellen …

De webapplicatie stelt een takenlijst op voor de verschillende gebruikers op basis van de taken die hen worden toegewezen en die ze aanvaarden.

Lees alles over het Kwaliteitskader Ventilatie >

6 februari 2017