BCCA vzw biedt een gratis leerplatform aan voor ventilatieverslaggevers die door BCCA vzw erkend zijn. Dit leerplatform bestaat uit webinars over verschillende aspecten van ventilatie. We bieden dit platform aan op advies van de Consultatiecommissie met als doel de kennis van de ventilatieverslaggevers op peil te houden en te verbeteren. Op deze manier werken we aan permanente vorming en kennisverspreiding om de kwaliteit van de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen te kunnen verbeteren.

Op het platform zijn verschillende webinars beschikbaar waarbij we aan het einde steeds aftoetsen of u de informatie goed begrepen heeft. Deze test is louter informatief en heeft geen invloed op uw erkenning.

De eerste drie onderwerpen die we behandelen, zijn:

  • Algemene inleiding op het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw
  • Demo online platform
  • Rapporteren van ventilatie-unit

De erkende ventilatieverslaggevers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen (in mei 2022 voor wie sinds begin 2022 erkend is). Wilt u deze uitnodiging opnieuw ontvangen, neem dan contact op via ventilatie@bcca.be.

2 maart 2023