BCCA vzw biedt binnenkort een gratis leerplatform aan voor ventilatieverslaggevers die door BCCA vzw erkend zijn. Dit leerplatform bestaat uit webinars over verschillende aspecten van ventilatie. Dit is een actie die volgt op een bespreking binnen de Consultatiecommissie met als doel de kennis van de ventilatieverslaggevers op peil te houden en te verbeteren. Op deze manier werken we aan permanente vorming en kennisverspreiding om de kwaliteit van de ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen te kunnen verbeteren.

Op het platform zullen verschillende webinars beschikbaar zijn waarbij u aan het einde steeds zal moeten aftoetsen of u de informatie goed begrepen heeft. Deze test is louter informatief en heeft geen invloed op uw erkenning.

De eerste drie onderwerpen die we behandelen, zijn:

  • Algemene inleiding op het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw
  • Demo online platform
  • Rapporteren van ventilatie-unit

U zal per mail geïnformeerd worden van zodra deze beschikbaar zijn voor u. Op regelmatige basis zullen er webinars toegevoegd worden.

18 maart 2022