Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de prestaties van de mechanische ventilatie. De verslaggever ‘Mechanische ventilatie’ (MV) is verantwoordelijk voor het opmeten en rapporteren van de mechanische debieten. Ook de eigenschappen van de geïnstalleerde ventilatie-unit worden gerapporteerd. Als de opdrachtgever daarom vraagt, meet deze verslaggever ook het opgenomen vermogen van de ventilator(en) op.

BCCA vzw krijgt vaak vragen over het correct uitvoeren van debietmetingen. In overleg met de consultatiecommissie werd een praktische gids opgesteld die enkele uitdagingen bij het opmeten van ventilatiedebieten toelicht. Hierin vindt u wat wel en niet toegelaten is en hoe u kan omgaan met bepaalde uitdagende situaties. Tijdens de controles op de debietmetingen zullen de inspecteurs van BCCA vzw zich ook op dit document baseren. Dit document wordt regelmatig nog uitgebreid.

Om een conforme meting uit te voeren moet de gebruikte debietmeter voldoen aan de eisen uit de STS-P 73-1. De meetfout op het toestel mag maximaal 15% bedragen. Meer informatie leest u in ‘Mechanische-ventilatie-debieten opmeten’ op de website van Buildwise.

De verslaggever MV maakt een volledig rapport. In het nieuwe platform betekent dat de debieten ruimte per ruimte invoeren. Daarbij wordt aangeven of het over toevoer, afvoer of recirculatie gaat. In overeenstemming met de eisen in de EPB-rapportering, opgesteld door het VEA, moeten alle ventielen afzonderlijk worden gerapporteerd. Het is dus niet toegelaten om enkel het totaal per ruimte te noteren. Hoe correct en volledig te rapporteren conform de STS-P 73-1 en bijhorend Werkgroepdocument B, werd reeds uitgebreid beschreven in een vorige nieuwsbrief. U kan het artikel hier raadplegen op onze website.

Lees alles over het rapporteren van mechanische ventilatie

16 december 2020