Wanneer de ventilatie-installatie afgewerkt is, wordt een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld met onder andere de prestaties van de mechanische ventilatie. De verslaggever ‘Mechanische ventilatie’ (MV) is verantwoordelijk voor het opmeten en rapporteren van de mechanische debieten en, indien de opdrachtgever daarom vraagt, het opgenomen vermogen van de ventilator(en). Daarnaast brengt hij ook verslag uit over de eigenschappen van de geïnstalleerde ventilatie-unit.

Hoe u deze debiet- en vermogensmeting correct uitvoert, werd reeds uitgebreid beschreven in een vorige nieuwsbrief. U kan het artikel over debietmeting en over vermogensmeting raadplegen op onze website.

Merk op dat u een vermogensmeting, indien deze gevraagd werd door de opdrachtgever, steeds gelijktijdig met de debietmeting moet uitvoeren. Zo komt het gemeten vermogen overeen met de effectief geleverde debieten op dat moment. Optioneel kan u het vermogen ook opmeten in lagere ventilatorstanden, maar deze resultaten moet u niet opnemen in het prestatieverslag.

Indien er bij het ventilatiesysteem extra afvoeren in droge ruimtes zijn voorzien, bv. bij vraaggestuurde ventilatiesystemen, moeten deze ook opgemeten worden. Dit mag eventueel in een andere ventilatorstand dan de afvoerdebieten van de natte ruimtes. Deze debieten moet u optellen bij de som van de afvoerdebieten die u doorstuurt in de SMS of via de webapplicatie.

Naast het opmeten van de mechanische debieten, moet u als verslaggever mechanische ventilatie ter plaatse ook de productprestaties van de verschillende vaste componenten rapporteren. De coördinator van het dossier verzamelt de verschillende verslagen om een VPV aan te vragen in de webapplicatie. Meer informatie over de aanpak van de kwaliteitskader in de huidige webapplicatie kan u hier bekijken. De te rapporteren prestaties zijn opgenomen in de STS-P 73-1 en de EPB-regelgeving. Het Werkgroepdocument B beschrijft de minimale inhoud van het VPV, zoals bepaald door de STS-werkgroep Ventilatie.

Als verslaggever mechanische ventilatie rapporteert u dus ook gegevens van de unit zoals o.a. merk en type, de aanwezigheid van een zomer bypass, de reductiefactor van het vraaggestuurde ventilatiesysteem. Indien de unit niet is opgenomen in de lijst op www.epbd.be moet u ook het thermisch rendement van de warmtewisselaar rapporteren, gemeten volgens bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit.

Lees alles over het rapporteren van mechanische ventilatie